Reiseskade

Formålet med fagområdet reiseskade er å finne felles løsninger for forsikringsnæringen knyttet til reiseforsikring. Dette kan være knyttet både til samspillet med eksterne aktører, men også for å løse problemstillinger knyttet til arbeideidet med å digitalisere og forenkle behandlingen av regresshåndtering ved reiseforsikringsskader.