Panthavergarantipoolen

Poolen skal utjevne risikoen i de tilfeller panthaver har krav på erstatning selv om forsikringsforholdet ikke har vært etablert eller har trådt ut av kraft. Poolen driver ikke forretningsvirksomhet for egen regning, men avregner kvartalsvis resultatet til medlemmene.

Mer informasjon på panthavergaranti.no