Norsk Pensjon

Norsk Pensjon drifter en pensjonsportalen som gir en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. Portalen utveksler pensjonsinformasjon med NAV, og viser informasjon om dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og privat AFP, samt individuelle pensjons- og spareordninger.

I tillegg til at Norsk Pensjon tilbyr en pensjonsportal til forbrukerne, har Norsk Pensjons infrastruktur blitt brukt til en rekke sentrale tjenester for pensjonsleverandørene. Lovpålagte tjenester som uføresamordning av fripoliser og rapportering til Statistisk sentralbyrå er eksempler på dette.