Helsenett

Helsenett er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Forening for Almennleger og Finans Norge Forsikringsdrift som representerer alle forsikringsselskap i Norge.

Helsenett-prosjektet har som formål å gå fra papirbasert til elektronisk innhenting av forsikringserklæringer fra legene. Prosjektet skal levere en felles og standardisert løsning som digitaliserer kommunikasjonen mellom forsikringsselskapene og fastlegene, i tråd med nyeste personvernforordning.

Mer informasjon om Helsenett