Finans FREG

Folkeregisteret inneholder opplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge. Gjennom moderniseringen av folkeregisteret vil Skatteetaten tilby alle aktører en mulighet til å hente folkeregisteropplysninger direkte fra Folkeregisteret. Selskaper i finansnæringen har like behov og organiserer seg i et sektorsamarbeid.

Les mer om FREG her