Forsikringskriminalitet

Finansnæringen samarbeider på en rekke områder mot kriminalitet. Det gjelder blant annet trusselvurderinger, rapporter om forsikringssvindel, opplæring, kurs, forebyggende arbeid, kampanjer og seminarer. Enheten som arbeider mot forsikringskriminalitet er et viktig kontaktpunkt for myndighetene og en viktig kontakt mot ulike aktører for å bekjempe kriminalitet.

Besøk våre lukkede fagsider om forsikringskriminalitet på Finans Norges temaside om økonomisk kriminalitet