FG Skadeteknikk

Formålet til FG (FG står for Forsikringsgodkjent) er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbrudd. FG er en del av Finans Norge Forsikringsdrift.

FG-kontroll er en digital database der hovedformålet er å dokumentere installerte anlegg og gjennomførte kontroller av elanlegg, brannalarmanlegg, slokkesystemer, innbruddsalarmanlegg og lekkasjestoppere.

Mer om FG på fgsikring.no