Bilskadekontoret (BSK)

BSK utvikler og drifter skadetakseringssystemet DBS, som benyttes til å taksere biler som repareres for forsikringsselskapenes regning.

Bilskadekontoret arbeider med effektivisering av den totale administrasjonen ved reparasjon, samt tilrettelegger for skadebegrensning.

DBS blir brukt til kalkulasjon av alle kjøretøyskader som forsikringsselskapene gjør opp i Norge.

Mer informasjon på bilskadekontoret.no