Test av integrasjon - FREG

Punktene er ment å dekke nødvendige steg for kunne verifisere at tjenesten er testet godkjent for et gitt miljø. Punktene er ment å være en minimumsverifikasjon for tjenesten. Det forutsettes at hver enkelt virksomhet selv definerer egne kritiske/virksomhetsspesifikke verdikjeder som må være gjenstand for en godkjent test.

 

Test

Forberedelser

Pre - test aktiviteter

  • at det er oversendt virksomhetssertifikat fra Virksomheten til Finans-FREG
  • at det er opprettet en MP-integrasjon med korrekt scope.
  • at det kan forespørres token på vegne av Virksomheten
  • at det er oversendt informasjon fra Finans-FREG til Virksomheten om endepunkter / API / Integrasjon etc.

Testmiljø

Virksomheter som skal teste mot modernisert folkeregister må teste fra testmiljø som utelukkende har syntetiske testdata. Det er hver enkelt virksomhets ansvar å tilrettelegge egne miljøer slik at det er mulig å gjennomføre en tilstrekkelig test av egne verdikjeder.

Test

Testbeskrivelsen er satt opp på bakgrunn av en tenkt minimumsverifikasjon. Testene er generiske og vil som minimum verifisere at:

  • Virksomheten får koblet opp - og mottar svar fra tjenesten (handshake)
  • Virksomheten kan gjøre et oppslag - entydig og søk med treffliste og motta svar fra FREG
  • Virksomheten kan gjøre et bulkoppslag og motta svar fra FREG

Testdata

Testbefolkningen lages basert på et representativt utvalg av Norges befolkning, og vil bestå av konstruerte data som ikke har rot i virkeligheten. Testpersonene navngis ikke med ekte navn, men med navn som er satt sammen av adjektiv og substantiv f.eks «Vakker blomst». Testpersonene skal bo på ekte gateadresser og med reelle postnummer og kommunenummer.

Tenor testdata er en portal for å kunne finne og søke frem testdata manuellt. Tenor testdatasøk finnes her: https://www.digdir.no/digitale-felleslosninger/tenor-testdatasok/1284. Bruk krever pålogging via ID-porten.

Fra <https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/testdata/>

Avsluttning av test

Virksomheten skal etter avsluttet testperiode, og i forkant av oppstart produksjon oppsummere testen. Oppsummeringen skal vise hva som er testet, samt status etter gjennomført test inkludert oversikt over feil og mangler. Dette fordi Virksomheten på FNF forespørsel, skal kunne fremlegge dokumentasjon på hvordan integrasjonen er testet. Tidspunkt for oppstart i produksjon besluttes etter godkjent test.

Fra <https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/test-for-konsumenter/>