Oppkobling FREG

Siden beskriver nødvendige punkter for å koble opp en virksomhet - både de punktene som virksomheten må gjøre og de punktene som FNF må utføre.

 

Informasjon om

- beskrivelse av

Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger

Søknadsskjema (RF-1514)

 1. Gå til søknaden ved å åpne denne lenken - velg “Start tjenesten” (krever pålogging til Altinn)
 2. Søk om tilgang til rettighetspakke finans
 3. Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding i Altinn.
 4. Når søknad er godkjent kan Virksomheten gå videre til “Delegere tilgang til FNF”
 5. Andre virksomheter enn de med konsesjon som finansforetak vurderes individuelt.

Hvorfor må Virksomheten søke om tilgang

 • Skjemaet skal benyttes dersom virksomheten ønsker tilgang til det moderniserte folkeregisteret.
 • Alle må søke om ny tilgang, dette gjelder enten virksomheten allerede har tilgang til folkeregisteropplysninger eller ikke.

Hvem skal benytte skjemaet

 • Alle virksomheter med et norsk organisasjonsnummer kan benytte skjemaet.
 • Den som fyller ut skjemaet må ha Altinn-rollen Begrenset signeringsrett eller være Daglig leder / Administrerende direktør.
 • Skjemaet kan ikke benyttes av privatpersoner.

Roller og rettigheter

Delegere tilgang til FNF

Virksomheten oppretter tilgang til FNF via Altinn

Integrasjonen registreres via Altinn - “Bruke Delegering som konsument”.

Bemyndiget person må via Altinn delegere tilgangen videre til FNF:

 1. Logg inn og velg deretter å representere foretaket
 2. Klikk “profil” i toppmenyen, velg så “Andre med rettigheter”.
 3. Klikk “Legge til ny person eller virksomhet”, velg “Ekstern virksomhet”
 4. Søk opp leverandøren din, ved å oppgi orgnr 999 523 625 + første 4 tegn av navnet Finans Norge
 5. I feltet “Gi nye rettigheter”, søk opp navnet på delegerings-skjema (Finn skjema) som ditt foretak er innvilget.

Dette vil eksempelvis være "Folkeregisteret - Finansforetak - På vegne av", og klikk dette

 1. Bekreft med å klikk “Gi rettigheter”
 2. Etter rettigheter er delegert - send en epost til freg@finansnorge.no og informer om at ditt selskap nå har delegert rettigheter
 3. Finans-FREG gir tilbakemelding pr. epost om status.

MP-integrasjon

Etter at virksomheten har gitt FNF tilgang vil FNF kunne koble opp og generere token for å hente data på vegne av virksomheten.

 • Finans-FREG oppretter MP-integrasjon på sitt eget organisasjonsnummer 999 523 625 med korrekt scope.
 • Finans-FREG bruker egen klient til å forespørre token på vegne av konsument (consumer_org)

SLA og brukervilkår

 • Dekkes av Skatt sin tilkoblingsavtale - Finans-FREG benytter samme SLA - virksomhetene er dermed dekket av Finans-FREG sin avtale med Skatt

Endepunkter

 • URL til tjenestene bygges opp på følgende måte.

Produksjonsmiljø - benyttes av virksomhetene som er i produksjon med Finans-FREG tjenesten.

QA-miljø - produksjonslikt miljø - benyttes av virksomhetene for å teste ut Finans-FREG tjenesten.

Inttest miljø - Finans-FREG internt testmiljø - benyttes kun av Finans-FREG.

Informasjon om Finans-FREG

 • Finans-FREG Tjenesten er dokumentert i Swagger.
 • Finans-FREG tjenesten speiler Skatt sin løsning for Rettighetspakke finans. 
 • Tenor testdatasøk er et arbeidsverktøy for alle som driver systemutvikling og som trenger testdata. Tenor testdatasøk finner du her.

Kort om Finans-FREG løsningen:

 • Finansvirksomhet gjør oppslag på person
  • Dette er en forutsetning for at HUB skal kunne lagre data fra Freg, første gangs oppslag registreres hos Skatt
  • Oppslaget må registreres for å kunne motta hendelsesvarsel for personen
 • Endringshendelse på person i Freg
  • HUB lytter på endringsmeldinger fra Freg og oppdaterer data i henhold til rettighetspakke
 • Sender hendelsesvarsel videre til alle som har gjort oppslag, applikasjoner som er registrert med kundeforhold får tilleggsinformasjon
 • Kundeforhold avsluttes
  • Virksomhet kan melde til HUB ved avsluttet kundeforhold for å ikke lenger få oppdateringer
  • Hvis ingen kundeforhold eksisterer slettes persondata fra HUB

Nyheter og driftsvarsler

Finans-FREG Teknisk beskrivelse av tjenesten finnes på Swagger - Swagger inneholder også en Versjonsoversikt

Status for tjenesten vil publiseres på en egen nettside - UptimeMonitor for tjenesten finner du her

Nyheter fra Folkeregisteret finner du her

Ekstern informasjon

Eksterne lenker og informasjon

 • Folkeregisteret - Swagger.  Informasjon om Folkeregisteret - lesemodell begrenset taushetsbelagt finner du her.
 • Informasjonsmodell. Fokeregisterets informasjonsmodell finner du her.

Curl eksempler for å kunne foreta: Oppslag for å hente personopplysninger.

Curl eksempler for å kunne: Opprette eller melde inn kunder via  Finans FREG kunderegister

CURL Eksempler på oppslag (med og uten kunderegister).

Eksempler - oppslag med fødselsnummer

1. Curl ved bruk av fødselsnummer:

curl --cert ./auth.pem https://qa-freg.finansnorge.no/api/finans/v1/personer/01810048413

Eksempel - oppslag med navn / fødselsdato

2. Curl ved bruk av "navn" og "fødselsdato"

curl --cert ./auth.pem 'https://qa-freg.finansnorge.no/api/finans/v1/personer/entydigsoek?navn=JORDN%C3%86R%20SYKKEL&foedselsdato=19001008'

Kunderegister - Finans-FREG

For å kunne bruke kunderegister i Finans-FREG så må selskapet opprette kunderegister og foreta et bulkoppslag på de kundene som tilhører det spesifikke kunderegisteret.

Hva som må gjøres:

 • Virksomheten registrerer person/er som skal tilhøre kundeportefølje/r.
 • En person kan knyttes til kundenr, og til flere applikasjoner per virksomhet

Muligheter i kunderegistre

 • Opprette register
 • Spørre på person i register / endringer for person i register
 • Slette register

Eksempler - kunderegister:

1. Opprettelse av kunderegister.

curl --cert ./auth.pem -X POST 'https://qa-freg.finansnorge.no/api/registre' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' -d '{"registerkode": "KREG01", "registernavn": "Kunderegister 1"}'

2. Bulkoppslag for personer i eget kunderegister, mhp. sporing hos Skatteetaten og oppdatering av egne data.

curl --cert ./auth.pem -X POST 'https://qa-freg.finansnorge.no/api/finans/v1/personer/bulkoppslag?somBestilt=true&part=person-basis&part=historikk&part=identitetsgrunnlag-utvidet&part=relasjon-utvidet' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' -d '{ "foedselsEllerDNummer": [ "12345678901", "01010100646", "04087600918" ] }'

3. Innmelding av personer i kunderegister (egenId = egen id / kundenummer for kunde).

curl --cert ./auth.pem -X POST 'https://qa-freg.finansnorge.no/api/registre/KREG01/personer' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' -d '{"personer":[ {"egenId": "id1", "foedselsEllerDNummer": "12345678901"}, {"egenId": "id2", "foedselsEllerDNummer": "01010100646"}, {"egenId": "id3", "foedselsEllerDNummer": "04087600918"} ]}'

4. Hendelser for personer i kunderegister (seq = sekvensnummer for siste nedlastede hendelse pluss én).

curl --cert ./auth.pem -X GET 'https://qa-freg.finansnorge.no/api/finans/v1/hendelser/feed?seq=1&registerkode=KREG01' -H 'Accept: application/json'

5. Nedlasting av persondata knyttet til hendelse, for oppdatering av person i eget kunderegister.

curl --cert ./auth.pem -X GET 'https://qa-freg.finansnorge.no/api/finans/v1/personer/01010100646?part=person-basis&part=historikk&part=identitetsgrunnlag-utvidet&part=relasjon-utvidet' -H 'Accept: application/json'

6. Sletting av personer fra kunderegister.

curl --cert ./auth.pem -X POST 'https://qa-freg.finansnorge.no/api/registre/KREG01/personer/slett' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' -d '{"personer":[ {"egenId": "id1" }, {"egenId": "id2" }, {"egenId": "id3" } ]}'

7. Sletting av kunderegister med personer.

curl --cert ./auth.pem -X DELETE 'https://qa-freg.finansnorge.no/api/registre/KREG01?slettPersoner=true' -H 'Accept: application/json'