Onboarding FREG

Siden beskriver nødvendige punkter for å kunne forberede en onboarding av en virksomhet.

 

Forberedelser

Hva som utføres

Avtaleverk

Avtaleverk - Før løsningen kan tas i bruk må virksomheten inngå Databehandleravtale og en Tilknytningsavtale med Finans Norge Forsikringsdrift slik at:

 1. Finansforetak gir samtykke til at Finans Norge Forsikringsdrift henter persondata på vegne av foretaket i Maskinporten
 2. Finans Freg verifiserer at foretak har gitt samtykke i Maskinporten, og Finans Norge Forsikringsdrift er tildelt korrekt rolle.
 3. Finansforetak legges til i Finans Freg med:
  1. Hjemmel, virksomhetstype, Organisasjonsnummer, etc
  2. Tilknyttede registre
  3. Virksomhetssertifikat

Virksomhetssertifikat  / Autentisering

Autentisering - for å benytte Finans-FREG trenger man et X.509 virksomhetssertifikat for autentisering fra en offentlig godkjent utsteder.  Finans-FREG autoriserer og autentiserer organisasjonen basert på virksomhetssertifikatet. Det er virksomhetens organisasjonsnummer som er nøkkelen Finans-FREG forholder seg til. Virksomhetssertifikatet inneholder virksomhetens organisasjonsnummer. Bruk derfor et virksomhetssertifikat som tilhører samme organisasjon som den som har det avtalemessige forholdet med Finans Norge Forsikringsdrift (FNF).

Virksomhetssertefikat - det må opprettes to sett sertifikater for tjenesten:

 • testvirksomhetsertifikat for bruk mot test
 • produksjonsvirksomhetsertifikat mot produksjon. 

Sertifikat kan bestilles fra Buypass - eller Commfides - se egen tabell. 

 • For Buypass: Standard virksomhetssertifikat for autentisering
 • For Commfides: Virksomhetssertifikat for Skatteetatens API

Det er viktig at verdien for 'Key Usage' IKKE er “non-repudiation”

VIKTIG: Private key skal aldri deles med noen, heller ikke FNF. 

Virksomhetssertifikat kan bestilles fra hhv Buypass eller Commfides. Selskapene velger selv utsteder og hvordan forhold som f.eks utløp og fornying av sertifikater håndteres. Det forrutsettes at sertifikatene er gyldige for at tjenesten skal fungere som avtalt.

Bestille sertifikat til Produksjon

Bestille sertifikat til Test