FREG

Folkeregisteret inneholder opplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge. Gjennom moderniseringen av folkeregisteret vil Skatteetaten tilby alle aktører en mulighet til å hente folkeregisteropplysninger direkte fra Folkeregisteret. Selskaper i finansnæringen har like behov og organiserer seg i et sektorsamarbeid.

Bakgrunn 

Folkeregisteret inneholder opplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge. Dagens register tilfredsstiller ikke lenger samfunnets behov da samfunnsendringer har økt behovet for et enklere og mer effektivt system, med mindre manuelt arbeid, som fanger opp korrekte og oppdaterte personopplysninger til enhver tid. Gjennom moderniseringen av folkeregisteret vil Skatteetaten tilby alle aktører en mulighet til å hente folkeregisteropplysninger direkte fra Folkeregisteret, uten å gå via Skatteetatens distributør.

Skatteetaten ser at selskaper i finansnæringen har like behov for bruken av data fra Folkeregisteret og ønsker derfor at de organiserer seg i et sektorsamarbeid. Finans Norge har, etter vurderinger gjort i bransjestyrene BBK (Bransjestyre Bank og Kapital), BLP (Bransjestyre Liv og Pensjon) og BRS (Bransjestyre Risiko og Skade), besluttet at Finans Norge Forsikringsdrift tar sektoransvaret (blir segmentansvarlig) på vegne av finansnæringen inn mot Skatteetaten og Modernisert Folkeregister (FREG).

Modernisering av folkeregisteret betyr at:

 • papirbaserte endringer erstattes med løpende elektroniske oppdateringer
 • manuell saksbehandling erstattes med automatisert saksbehandling
 • tiden mellom en hendelse inntreffer, registreres og oppdateres – reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder
 • personopplysninger leveres på et standardisert format

Finans-FREG - tjenesten

Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) tilbyr gjennom Finans-FREG-tjenesten, tilgang til tjenester fra folkeregisteret. Via Finans-FREG-tjenesten kan fagsystemer benytte maskin til maskin kommunikasjon for å koble opp mot folkeregisteret. Dette muliggjør oppslag og uttrekk av folkeregisteropplysniner via en sikker og stabil plattform.  Finans-FREG-tjenesten vil sømløst sørge for oppkobling og håndtere all kommunikasjon mot Skatteetaten på vegne av Finansnæringen.

Finansnæringen får enklere tilgang på folkeregisteropplysninger ved at de slipper dialog og avtaleinngåelse med Skatteetaten. FNF skal også forvalte tillatelser for tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret. Gjennom segmentansvarsavtalen vil det være FNF som på sikt har 1. linje brukerstøtte og faglig veiledning for finansnæringen, og det er også FNF som vil besvare tekniske, juridiske og faglige spørsmål.

Hva Finans-FREG-tjenesten tilbyr:

 • Personoppslag
  • Hent:
   • Hent opplysninger om en person basert på identifikasjonsnummer
  • Søk
   • Søk gir mulighet for søk etter flere personer basert på et sett med parametere.
  • Entydig Søk
   • Søk person på entydig identifiserende opplysninger.
  • Bulkoppslag
   • Muliggjør oppslag på mange personer på samme tid.
 • Hendelsesliste
  • Alle endringer i personopplysninger kommer som hendelser på fødsels-/d-nummer
 • Portefølje
  • Inn- og utmelding av personer i porteføljer for enkelt vedlikehold av flere systemer.
  • Søk i egen portefølje
 • Dataminimering
  • I oppslaget på en person kan konsumentene begrense hvilke personopplysninger som skal utleveres.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til freg@finansnorge.no