Topp rullerende 5 (TR5)

Gå til hovedinnhold
Oppdatert:

Topp rullerende 5 (TR5)

Bildeillustrasjon av en målskive

Her er de fem viktigste sakene som vi skal jobbe med dette halvåret. 

Internt kaller vi disse fem prioriterte sakene for "topp rullerende 5", eller bare TR5. Det er Finans Norges hovedstyre som vedtar forbrukeravdelingens prioriteringer, etter forslag fra administrasjonen. Finans Norges hovedstyre vedtok TR5 31. januar.

Topp rullerende 5 første halvår 2023

  • Vi skal jobbe videre med sikker bruk av digitale løsninger. Det inkluderer både å delta i nytt antisvindelprosjekt, jobbe videre med bedre disposisjonsfullmaktsløsninger, nytt antisvindelsystem i BankID og delta aktivt i arbeidet med fremtidens BankID. 
  • Vi skal følge opp implementeringen av bransjenormen for finansiell inkludering, jobbe videre med finansiell inkluderinger av flyktninger og asylsøkere, ha et forprosjekt om mulig bransjenorm for livshendelse, dødsfall og arv og fortsette arbeidet med ungdom og økonomi. 
  • Gjennom Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (FinAut), hvor Forbrukeravdelingens leder er styreleder, skal vi jobbe for flere autoriserte rådgivningsroboter, samarbeide om webinarer for rådgiverne i hvordan de skal møte kunder med trangere økonomi og se på mulig autorisasjonsordninger for inkasso og usikret kreditt.
  • Vi skal orientere våre medlemmer om aktuelle direktiver og prosesser i EU, få frem våre posisjoner der det er nødvendig og jobbe for at vi får gjennomslag for næringens syn innenfor forbrukerområdet gjennom europeisk bransjesamarbeid, gjennom norsk representasjon og direkte.
  • Vi skal etablere forum for ansvarlig utlånspraksis og jobbe med felles holdning til utenrettslig gjeldsordning.

Fordi forbrukerområdet er et tverrgående satsningsområde jobber vi sammen med de andre avdelingene i Finans Norge på de fleste av disse prioriterte sakene.

Har du spørsmål til våre TR5, ta gjerne kontakt.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no