YFAR - Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki - personvernerklæring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

YFAR - Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki - personvernerklæring

Et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av våre medlemsselskaper.

Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av minimum tre medlemsselskap, kan bedriften be om yrkesskadeforsikring gjennom YFAR.

Formålet med behandlingen

Ivareta forsikringsbehov for bedrift med lovpålagt yrkesskadedekning.

Rettslig grunnlag

Yrkesskadeforsikringsloven, skadeerstatningsloven, forsikringsavtaleloven og selve forsikringsavtalen.

Hvilke personopplysninger behandles?

Ved skade behandler YFAR navn, adresse, personnummer, skatteopplysninger (økonomi), kontonummer, stillingsbrøk, reisedøgn og geografisk område.

Dersom en skade skulle oppstå vil vår samarbeidspartner Riisa & Co innhente nødvendige helseopplysninger som de er behandlingsansvarlig for.

Hvor hentes opplysningene fra?

Ved skade innhenter Riisa & Co informasjon fra den registrerte selv, bedriften den ansatte har sitt arbeidsforhold i, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV, skatteetaten.

Hvem utleveres de til?

Ved skade sendes opplysningene til vår eksterne skadebehandler, Politi, medisinsk spesialist, NAV og skatt.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Ja.

Når slettes opplysningene?

Ved skade oppbevarer YFAR kun opplysninger som er nødvendig for vår saksbehandling og skadeutbetaling - 20 år etter endt behandling (sak avsluttes).