Footer-innhold

Gå til hovedinnhold

Footer-innhold

FOSS - personvernerklæring

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) er et register hvor forsikringstagere som melder skade med krav om erstatningsutbetaling blir registrert. Registeret gir en oversikt over antall tilfeller forsikringstakeren har brukt forsikringen.

Personvernerklæring

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift beskytter dine individuelle rettigheter og personopplysninger.