Footer-innhold

Gå til hovedinnhold

Footer-innhold

FOSS - personvernerklæring

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) er et register inneholdende opplysninger fra forsikringsselskapet, som dette har mottatt ifm. ordinær skaderegistrering i eget selskap. Registeret gir en oversikt over antall tilfeller forsikringstakeren har brukt forsikringen. Dersom forsikringstakeren tidligere har hatt en skade i det aktuelle selskapet, eller i et annet...

Personvernerklæring

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift beskytter dine individuelle rettigheter og personopplysninger.

YFAR - Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki - personvernerklæring

Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFAR) er et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av Finans Norges medlemsselskaper. Dette være seg medlemmer som tilbyr forsikring etter yrkesskadeforsikringsloven. Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av minimum tre medlemsselskap, kan bedriften be om yrkesskadeforsikring...