Footer-innhold

Gå til hovedinnhold

Footer-innhold

Personvernerklæring - Digital Leveattest

Innledning Ved å ta i bruk Digital Leveattest samtykker du til behandling av personopplysninger, som beskrevet i denne personvernerklæringen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, og be om at personopplysningene sine slettes. Det gjør du ved å henvende deg til leveattest@drift.finansnorge.no Personopplysningene dine blir behandlet av flere, selvstendig behandlingsan...

FOSS - personvernerklæring

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) er et register inneholdende opplysninger fra forsikringsselskapet, som dette har mottatt ifm. ordinær skaderegistrering i eget selskap. Registeret gir en oversikt over antall tilfeller forsikringstakeren har brukt forsikringen. Dersom forsikringstakeren tidligere har hatt en skade i det aktuelle selskapet, eller i et annet...

Nemnda for helsevurdering – personvernerklæring

Nemnda for helsevurdering (NHV) er opprettet av forsikringsselskapene og skal gi anbefaling til vurdering av helsemessige forhold ved søknader om personforsikring av spesielt vanskelig karakter. Dette betyr at dersom ditt forsikringsselskap er usikker på om det kan tilby deg personforsikring på bakgrunn av din helsestatus, kan selskapet be NHV om en veiledende anbefaling.

Personvernerklæring

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift beskytter dine individuelle rettigheter og personopplysninger.

ROFF - personvernerklæring

Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) inneholder opplysninger om forsikringssøkere som har fått spesielle vilkår på en forsikringssøknad med helsevurdering.

YFAR - Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki - personvernerklæring

Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFAR) er et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av Finans Norges medlemsselskaper. Dette være seg medlemmer som tilbyr forsikring etter yrkesskadeforsikringsloven. Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av minimum tre medlemsselskap, kan bedriften be om yrkesskadeforsikring...