Footer-innhold

Bruk av cookies

Vi benytter cookies på våre nettsider, blant annet til statistiske formål. 

Finans Norges personvernpolicy

Finans Norge administrerer tre fellesregistre/saksbehandlingssystemer for forsikringsselskapene. Vår administrerende direktør er den som etter personopplysningsloven har behandlingsansvaret for disse registrene. Alle fellesregistrene har egen konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger til nærmere angitte formål.