Events

[Missing text '/header/main' for 'English'] [Missing text '/header/navigation' for 'English']

Events

15 May

Egenkapitalbevis-konferansen 2018

Konferansen gir oppdatert kunnskap og analyse av sentrale sparebanker og belyser temaer som vil ha betydning for utviklingen i norsk finansnæring framover.

30 May

Bankregulatorisk fagseminar

Sentrale medarbeidere på ulike fagområder i Finans Norge deg en oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene  innenfor bankområdet.

06 Jun

Bærekraftkonferansen 2018

Finans Norges årlige bærekraftkonferanse byr på siste nytt fra den grønne fronten. Målgruppen for konferansen er representanter fra finansnæringen, politikere og myndigheter, miljøbevegelsen, næringslivet og akademia. Sett av dagen, og så kommer vi...

31 Aug

Hvor langt er vi kommet ut av språktåka?

I august 2016 lanserte Finans Norge sitt språkløfte: Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin framtid.  Hvordan ser det ut nå, to år etter lanseringen? 

25 Oct

Juskonferansen 2018

Finans Norge inviterer 25.-26. oktober 2018 til den årlige juskonferansen. Målgruppen er jurister, advokater, complianceansvarlige og andre som jobber med juridiske spørsmål i finansnæringen. Forrige konferanse samlet 100 deltakere. Vi kommer tilbake m...

30 Oct

Boligkonferanse

Finans Norge og Eiendom Norge inviterer til viktig boligkonferanse på Grand Hotel 30. oktober 2018. Tilsvarende konferanse ble sist avholdt 7. november 2017 og samlet over 200 deltakere. Hold av datoen! Vi kommer tilbake med nærmere informasjon senere.

01 Nov

Betalingsformidlingskonferansen 2018

Finans Norges årlige betalingsformidlingskonferanse er en viktig møteplass for de som jobber med betalingsformidling. Konferansen i 2017 samlet over 300 deltakere og omhandlet digitalisering, Fintech, mobilbetaling, PSD2, økonomisk kriminalitet og...

08 Nov

Hvitvaskingskonferansen 2018

Den årlige hvitvaskingskonferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven.

29 Nov

Likviditetsforum 2018

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør. Finans Norge og Spama inviterer...