Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer

Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

63 resultater

Type dokument
Velg område
63 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

  Finans Norge viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 05.10.2021 med høringsfrist 07.01.2022 samt vår etterfølgende dialog og innvilget utsatt høringsfrist til 14.01.2022.

 2. Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 22.09.21 om forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjeutbytte.

 3. Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

  Finans Norge viser til Skatteetatens brev av 26.08.21 der det var vedlagt et forslag om en ny opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (salgs- og kjøpsmelding).

 4. Høringssvar – Forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken

  Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps høringsbrev av 18.06.21, hvor forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken sendes på høring

 5. Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 01.07.21 om høring av høringsnotatet IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter – IFRS 17 Forsikringskontrakter.

 6. Høringssvar – forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker

  Det vises til brev av 08.06.21 der forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker sendes på høring. Høringsfristen var 09.09.21, men etter henvendelse ble Finans Norge gitt utsettelse på å inngi høringssvar til 23.09.21.

 7. Prop. 107 S (2020-2021) – risiko risikoavlastning av garantier til Reisegarantier og forlengelse av omstillingsordningen

  Brevet fra Finans Norge gikk både til Næringskomiteen og Nærings- og fiskeridepartementet: Vi viser til Prop. 107 S (2020-2021) – risikoavlastning av garantier til Reisegarantier og forlengelse av omstillingsordningen.

 8. Anmodning om utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og -signatur

  Jeg viser til tidligere kontakt vedrørende finansbransjenes rolle i digitaliseringen av Norge, senest på vårt kontaktmøte 9.februar. Finans Norge mener det er behov for en bred utredning av ansvar for bruk av eID og e-signatur.

 9. Høringssvar – Framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge

  Det vises til høringsbrev av 22.12.20, med forslag til strategi for bekjempelse av ILA i Norge. Sykdomsutbrudd har vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, ikke bare for de direkte berørte oppdrettsselskapene, men også for forsikringsselskapene som er med på å dekke tapene forårsaket av ILA.

 10. Høringssvar – endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

  Det vises til høringsbrev av 12.08.20 om høring om endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv. Finans Norge avgir her merknader

 11. Godkjenning av yrkesskade og yrkessykdom i folketrygden

  Vi viser til e-post 2. april 2020 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, med innspill knyttet til koronasmitte/covid-19 og folketrygdens yrkessykdomsregelverk.