Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer

Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

329 resultater

Type dokument
Velg område
329 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring – Amortisert kost i kunderegnskapet hos pensjonsleverandører

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 29.03.22 der det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om amortisert kost i pensjonsleverandørers kunderegnskap.

 2. Finans Norges innspill til Representantforslag 223 S (2021-2022) om løsning for kontantutbetaling til befolkningen

  Det vises til Dokument 8:223 S (2021-2022) der det foreslås å opprette en offentlig løsning som kan brukes til kontantutbetalinger til norske husholdninger og at det tilbys offentlig bankkonto i Norges Bank til alle innbyggere i Norge.

 3. Anmodning om en forlengelse av overgangsregelen for økt systemrisikobuffer

  Finans Norge viser til overgangsregelen for økningen i systemrisikobufferkravet, som innebærer at bufferkravet trer i kraft fra utgangen av inneværende år for de bankene som verken benytter avansert IRB-metode eller er systemviktige.

 4. Høringsuttalelse fra Finans Norge: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid

  Vi viser til departementets høringsbrev av 19. januar 2022 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

 5. Finanstilsynets rolle ifm. regulering av salgspantlån til forbrukere

  I Finanstilsynets Modul for kredittrisiko av 2021-12-15 er det tatt inn en rekke ulike krav til finansforetakenes utlånspraksis.

 6. Regulering av salgspantlån i Finanstilsynets Modul for kredittrisiko

  Brev fra Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening til Finanstilsynet: I Finanstilsynets Modul for kredittrisiko av 2021-12-15 er det tatt inn en rekke ulike krav til finansforetakenes utlånspraksis.

 7. Høringssvar - Endring i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank

  Finans Norge takker for anledningen til å komme med merknader til Norges Banks foreslåtte endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån samt utsettelse av den opprinnelige høringsfristen.

 8. Targeted consultation on improving the EU’s macroprudential framework for the banking sector

  With this targeted consultation, the European Commission wishes to consult on the EU’s macroprudential framework for the banking sector in view of the legislative review mandated by Article 513 of Regulation (EU) No 575/2013, as amended by Regulation (EU) 2019/876 (hereinafter ‘CRR’).

 9. Høringsuttalelse – Departementenes EØS-arbeid – Forslag til endringer i utredningsinstruksen.

  Finans Norge ser de nå foreslåtte endringene i utredningsinstruksen som gode skritt på veien til å forbedre norske myndigheters muligheter til å være en del av lovutviklingsarbeidet i EU, og dermed også til å påvirke regelverksutformingen.