Teknologiutviklingen endrer arbeidslivet i finansnæringen

Gå til hovedinnhold

Teknologiutviklingen endrer arbeidslivet i finansnæringen

Runa Opdal Kerr

De store teknologiendringene rundt oss vil påvirke finansnæringen i stor grad og medføre store endringer i hvordan vi jobber og hvilken kompetanse vi har behov for. Finans Norge har nylig laget en egen rapport som ser på teknologiutviklingen og fremtidens arbeidsliv i finansnæringen.

Rapportforside med rapportens overskrift. Illustrasjon av teknologi i bakgrunnen. Fotokomposisjon.

Finansnæringen er inne i en viktig brytningstid med en rekke store, globale endringsdrivere. Teknologiutvikling er en av disse. Denne rapporten diskuterer hvilke effekter digitaliseringen kan ha på fremtidens arbeidsliv i finansnæringen.

Digitaliseringen endrer arbeidslivet

Digitalisering og automatisering medføre store endringer i arbeidslivet. Roboter får jobb som finansrådgivere, chatboter overtar for kundebehandlere, stordataanalyser blir grunnlaget for kredittvurderinger. Dette er bare noen få eksempel på effekter vi ser og som allerede treffer næringen.

Digitalisering og automatisering vil medføre at mange arbeidsoppgaver forsvinner, både i finansnæringen og i samfunnet generelt. Samtidig vil dette medføre store endringer i hvordan vi jobber. En av de viktigste oppgavene fremover blir å utnytte de enorme mulighetene som ligger i teknologien for å sikre fremtidig vekst og verdiskaping, og at det skapes flere jobber enn det som forsvinner.

Nødvendig kompetanseskifte

En av de største utfordringene i næringen fremover blir derfor å gjennomføre et vellykket kompetanseskifte for å sikre at arbeidskraften har tilstrekkelig og riktig kompetanse for å møte morgendagens behov. Dette vil bidra til å sikre fremtidig vekst og konkurransekraft, og må skje gjennom omfattende omskolering og livslang læring.

Kompetanseskiftet i arbeidslivet blir en viktig oppgave for både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Morgendagens vinnere blir de som lykkes med å implementere digital teknologi i forretningsmodellene, samtidig som de sikrer utvikling av relevant kompetanse. Finansnæringen har igjen en sentral rolle med å finansiere innovasjon og sikre veksten i økonomien.

Dette og mer kan du lese om i rapporten som Finans Norge nylig har lansert. Den belyser noen sentrale problemstillinger knyttet il digitalisering og fremtidens arbeidsliv i finans. Vi gi en nærmere beskrivelse av digitaliseringens andre bølge, samtidig som vi skuer til relevant litteratur og analyserer hvordan utviklingen vil påvirke samfunnet generelt og finansnæringen spesielt.

Klikk her for å lese rapporten i sin helhet. (pdf)