Tariffoppgjør i en spesiell tid

Gå til hovedinnhold

Tariffoppgjør i en spesiell tid

Runa Opdal Kerr

Vi er snart klare for årets tariffoppgjør i finansnæringen. Rett etter påske samles partene for å forhandle om både økonomi og endringer i tariffavtalen. Normen for oppgjøret er allerede fremforhandlet mellom partene i industrien. I år landet den økonomiske rammen på 3,7 prosent, noe som med en anslått prisvekst på 3,3 prosent vil gi en gjennomsnittlig reallønnsøkning.

Det er dessverre et spesielt bakteppe til forhandlingene også i år. De siste to årene har pandemien satt sitt preg på lønnsoppgjørene. Når vi endelig trodde at alt skulle «normaliseres», våknet vi opp en morgen i februar til at Russland invaderte Ukrainia. Fryktelige rapporter fra krigen kommer daglig, og vi har nok enda ikke tatt innover oss hvilke konsekvenser denne krigen faktisk kan ha, både for stabiliteten og økonomien i Europa og resten av verden. Mye tyder på at dette kan ramme hardt, også på lang sikt.

Med dette bakteppet er det viktig å minne om at frontfagsmodellen har tjent Norge godt gjennom mange år og bidratt til høy verdiskaping, velferd og sysselsetting. Dette må vi holde fast ved.

Finansnæringen har gjennom mange år hatt en lønnsutvikling som overstiger de fleste andre næringer. Årsaken er sammensatt og nærmere belyst i rapporten «Finans og frontfaget». Det pågår et stort kompetanseskifte i finans og bedriftene trenger rammevilkår for å rekruttere og beholde arbeidskraft. I fjor utgjorde det generelle lønnstillegget partene forhandlet frem 42,5 prosent av den totale årslønnsveksten, noe som sett fra bedriftenes side er for høyt og i stor grad begrenser hvor mye som er igjen til lokal lønnsdannelse.

Derfor vil et viktig krav fra Finans Norge i år være at forholdet mellom sentral og lokal lønnsdannelse normaliseres.

Nå går vi straks inn i påskeuken. Det gir rom for blant annet refleksjon og tid med venner og familie. Selv har jeg lagt boken «Border Wars» av Klaus Dodds i bagen. En bok om konflikter som vil definere fremtiden. En annen form for påskekrim.

God påske!

Et barn som holder en kurv med påskeegg i.Foto.
Foto: Nataliaderiabina/AdobeStock