Nei, det er ikke nok nå

Gå til hovedinnhold

Nei, det er ikke nok nå

Runa Opdal Kerr

Vi er da likestilte nok, tenker mange. For vi liker å tro at Norge er et av verdens mest likestilte land, og at kvinner og menn har kommet langt i arbeidet med likestilling. På mange områder har vi også det. Men det er dessverre langt igjen til målet – også i Norge.

Gruppe av kvinner. Foto.

Jenter har god utdanning, er aktive i yrkeslivet og juridisk likestilt med menn. Men etter mange år med kvinnekamp tjener de fortsatt mindre enn mannlige kolleger. Spesielt i finans. Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at kvinner i finans tjente 20% mindre enn menn i 2017. Hovedårsaken ligger i at menn besitter bedre betalte stillinger – som ledere og fagspesialister. Stillinger som både har høyere lønn og som ofte gir høyere bonusutbetalinger.

Det er dessverre fremdeles slik at noen kvinner tjener mindre enn menn i stillinger av lik verdi. Dette har vi en plikt å ta tak i – og det burde være en selvfølge i dagens Norge.

Men hva med mangelen på kvinner i stillinger som i dag lønnes godt? Digitalisering er kommet for å bli. Det samme gjelder behovet for mangfold. Finansnæringen ligger i front og digitaliserer arbeid og prosesser. Men med dette kommer også krav til endring av kultur. En bedrift kan ha så mange roboter og maskiner den bare vil, men klarer den ikke å endre kulturen vil den tape konkurransen - «Culture eats strategy for breakfast.»

Norske virksomheter må bli mer innovative for å være konkurransedyktige fremover.   Nettverksbygging, kommunikasjonsevner og bruk av empati for bedre å forstå kundens behov er det som driver innovasjon i dagens verden. Forretningstrender som virtuelle lag, globalt samarbeid, åpen innovasjon, partnerskap og allianser forutsetter bruk av «feminine» egenskaper. Dette er fremtidens kompetanse.

En ledergruppe, eller for den sags skyld en innovasjonshub, som først og fremst består av mannlige økonomer eller teknologer vil av naturlige årsaker tenke relativt likt. Det skaper ikke innovasjon. Derfor er kjønnsbalanse viktig. Derfor bør virksomheter som vil være med når toget nå går, også prioritere kvinner inn i nøkkelroller. Avkastningen som ligger i å investere i kvinner fremover gir seg selv. Vi har ikke råd til å la være.