Likelønnsgapet minker, men jobben er ikke ferdig

Gå til hovedinnhold

Likelønnsgapet minker, men jobben er ikke ferdig

Runa Opdal Kerr

Nye tall fra SSB viser at det både er en økning av antall kvinnelige ledere i finans og en reduksjon av lønnsgapet mellom kvinner og menn i næringen. Dette er gledelig og kommer som følge av målrettet innsats i banker og forsikringsselskap.

Illustrasjonsfoto: En mannlig utstillingsdukke og en kvinnelig

I mange år har finansnæringen vært sett på som det «sorte fåret» i likestillingssammenheng. Hovedårsaken til dette stempelet er først og fremst at det har vært færre kvinnelige ledere og såkalte «spesialister» i finans, men også fordi de kvinnelige lederne tjener mindre enn sine mannlige kollegaer. Tallene viser at dette ikke bare er en såkalt «Kjerstin» effekt etter at DNB fikk ny konsernsjef. Årets tall fra SSB viser en økning på nærmere 4 % flere kvinnelige administrerende direktører – på ett år. Også andelen kvinner i gruppen andre ledere øker. Vi ser også at gapet mellom kvinners og menns lønn i såkalte akademiker- og høyskolegrupper synker, selv om tallene her ikke er like fremtredende.

I 2016 bestemte arbeidslivspartene i finans seg for både å sette søkelyset på utfordringen, men også handle. Det resulterte i økt oppmerksomhet om temaet, konkrete forslag til hvilke tiltak som burde settes i verk – og ikke minst bedrifter som gikk foran som gode eksempler. Det nyttet ikke bare å snakke om problemstillingen, vi ville gjøre noe. Tiltak som «tone from the top» med klar beskjed at ulik lønn for likt arbeid ikke er akseptert i bedriften, egne «kvinnepotter» hvor kvinner blir hevet i lønn der ulikheter finnes, innføring av ekstra lønn ved fødselspermisjon, innkalling av begge kjønn til sluttintervjuer og målsetting om flere kvinnelige ledere ble iverksatt. Næringen fikk ros fra ulike hold.

Fremover handler det om at den positive trenden ikke må medføre at vi hviler på laurbærbladene, men fortsetter arbeidet. Det er fremdeles et godt stykke igjen til vi har like mange kvinnelige ledere som menn i finans. Det vil derfor fortsatt være et relativt stort lønnsgap mellom kjønnene. Så får vi håpe at vi fremover vil se flere kvinnelige toppledere i finans og at styrene ser viktigheten av å vurdere dem lønnsmessig på samme måte som de vurderer menn i slike stillinger.  I en næring som ansetter flere og flere teknologer får vi håpe at også jenter interesserer seg mer for disse fagene. Hvis ikke kommer vi sannsynligvis se at den positive utviklingen avtar.

Budskapet er klart – vi både trenger og ønsker enda flere kvinner i finans!