Ledelse i en raskere og smidigere verden

Gå til hovedinnhold

Ledelse i en raskere og smidigere verden

Runa Opdal Kerr

Det blir ikke lett, hverken for ledere eller medarbeidere fremover. Vi står sammen overfor store utfordringer og må endre oss, ikke bare i finansnæringen.

Personer rundt en pult og pc. Illustrasjonsfoto.

I arbeidslivet leter vi etter ansatte som er kreative, nysgjerrige, kritisk tenkende, selvlærte, evner å samarbeide, løse problemer, viser empati osv. Det er høye krav.

Som individ reagerer vi forskjellig på alt det nye – noen kaster seg ut i det, andre blir forvirret mens noen igjen er engstelige for alt det ukjente. Enkelte reagerer med å angripe det nye med «Slik har vi aldri gjort det hos oss».  Alle disse reaksjonsmåtene er naturlige, vi har alle ulik ballast med oss i ryggsekken til å håndtere endringer. Å tilpasse oss det nye innebærer imidlertid at vi må ha mot og trygghet til å innrømme at vi er usikre, til og med forvirret, og likevel trygge på at vi evner å finne løsninger – sammen.

Da starter det med oss som er ledere. Vi må tørre å lede endringer.  Det handler om nødvendig lederkompetanse. Da holder det ikke å være faglig dyktig. Som ledere må vi evne å skape høyt presterende team som finner de beste løsningene og som har det gøy sammen på jobben. Det gjør vi ikke ved å fortelle dem hva de skal gjøre, instruere dem og kontrollere dem. Som ledere må vi klare å kommunisere en tydelig, overordnet retning - også når mye virker usikkert. Vi må tørre å prioritere bort det som ikke er vesentlig. Vi må tørre å slippe medarbeiderne til, og stole på at de med sin kunnskap og sine ferdigheter finner veien. Vi må oppmuntre til å lære av feil, for feil gjør oss bedre. Vi må se hver enkelt ansatt, fremsnakke deres evner og oppmuntre til lærelyst. Vi må avskaffe det ansatte opplever som tidstyver. Da kommer resultatene.

Alt dette lærer vi blant annet ved å la oss inspirere av andre. Derfor hadde Finans Norge dette temaet på dagsorden på Arbeidslivsdagen 2019 tidligere denne uken. Her ble arbeidsgiverne motiverte til å stå på videre og gi slipp selv om BIG-Tech lurer rundt hjørnet.

Nei, det blir ikke lett og det kommer til å gjøre vondt. Men sammen får vi det til!