Kvinner i Finans Charter vil forplikte

Gå til hovedinnhold

Kvinner i Finans Charter vil forplikte

Runa Opdal Kerr

Finansnæringen har gått sammen om et charter der de virksomhetene som signerer, forplikter seg til fire prinsipper for å øke kvinneandelen i ledende stillinger og spesialistfunksjoner. Det er allerede mange initiativ for å styrke kvinners posisjon i næringslivet. Trenger vi nå ett til? Finans Norge mener JA, derfor har vi også gått inn som eier i charteret.

Mann som holder vekt med kvinne og mann.Foto.
Foto: Andranik123/AdobeStock

Kvinner i Finans Charter er rettet direkte mot finansnæringen og er det første initiativet som dekker hele finansnæringen. Fra banker og forsikringsselskaper til meglere, forvaltere, finansielle rådgivere, og private equity. Det er viktig!

Mange banker og forsikringsselskap har i flere år jobbet systematisk med å øke kvinneandelen. Dette er og har vært et viktig arbeid, og noen har allerede nådd eget mål om 50 prosent kvinneandel i konsernledelsen. Det er bra. For næringen som helhet må vi imidlertid erkjenner at det går sakte.

I 2015 var andelen kvinner i lederstillinger 32,5 prosent, mens den i 2020 lå på 32,8 prosent. Vi vet at næringen ansetter mange teknologer, men kun 24 prosent av systemutviklerne og programmererne i 2020 var kvinner. Men hvorfor vil vi ha kvinner inn i disse stillingene?  Jo, de som signerer Kvinner i Finans Charter viser tydelig at de tror på det forskningen sier; at flere kvinner i ulike ledende posisjoner bidrar til større produktivitet og lønnsomhet.

Resultatene fra «Women in Finance Charter» i Storbritannia viser at tiltaket virker. Siden 2016 har over 400 selskaper med nær en million ansatte signert charteret og om lag to tredjedeler av selskapene har notert framgang. Norge er, sammen med Island og Sverige, anerkjent internasjonalt for vårt arbeid med likestilling. Likevel har vi i Norge noe å lære av britiske virksomheter.

Vi må tørre å sette hårete mål, jobbe systematisk og ikke minst vise i praksis at resultatene er så viktige at de belønnes. Dette er vi vant til i finans. Næringen er, etter min mening, hverken mer eller mindre stressende enn endel andre bransjer i næringslivet. Det er mange kvinner som tiltrekkes av faglig utfordrende arbeidsoppgaver. Det vil de få i finans, og ikke minst vil de oppleve hvor viktig rolle finansnæringen spiller i samfunnet og hvorfor den er avgjørende dersom vi skal få til en bærekraftig omstilling.

Vi oppfordrer derfor alle finansbedrifter til å signere charteret og bli med på det viktige løftet vi i fellesskap ønsker å ta i finans!

Invitasjonen som nå sendes ut til alle finansbedriftene finner du her.

Les mer om Kvinner i Finans Charter på www.kvinnerifinans.com

Les DN-artikkel om Charteret 17. juli (krever abonnement)