IMF: Mangfold i finans gir økt stabilitet og økonomisk vekst

Gå til hovedinnhold

IMF: Mangfold i finans gir økt stabilitet og økonomisk vekst

Runa Opdal Kerr

En rapport fra Det internasjonale pengefondet IMF, utgitt i midten av denne måneden, viser at flere kvinner, både som brukere, som leverandører og som regulator av finansielle tjenester, vil gi fordeler utover det å adressere likestilling. Mangfold vil fremme større stabilitet i banksystemet og øke den økonomiske veksten. Det bidrar også til en mer effektiv penge- og finanspolitikk.

Ja – finansnæringen har vært en sinke.

Ropet om mangfold og likestilling har av mange blitt møtt med et trekk på skuldrene og noe HR får ta seg av. Argumentasjonen om at dette er viktig for at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg, treffer ikke helt i næringslivet. Det er også forståelig. Det er i utgangspunktet ingen grunn til at likhetstanken skal endre bedrifters prioriteringer og satsningsområder. Bedrifter eksisterer av helt andre grunner.

Når mangfold og likestilling faktisk kan gi økt konkurransefortrinn og en positiv effekt på bunnlinjen fordi ulikhet er av betydning for verdiskapningen, da snakker vi.

Når bedriften, gjennom perspektiver som kvinner, ansatte med multikulturell bakgrunn og ansatte med ulik seksuell orientering bringer med seg inn i forretningsdriften, øker innovasjon og konkurransekraft – da ser vi viktigheten av at dette integreres i strategien. Da blir det viktig for ledelsen å se og forstå den enkelte ansatte og verdsette ulikheten.

Da blir det viktig at mangfold blir en del av kulturen i virksomheten.

Finansnæringen er inne i en brytningstid, på mange områder. Kundene krever økt tilgjengelighet, individuelt tilpassede tjenester og ikke minst effektive tjenester. Kundene er oss alle, vi representerer mangfoldet. Det er viktig å forstå kunden og ikke minst de ulike kundenes behov.

Samtidig ser vi nye aktører, både oppstartsselskap og store teknologigiganter som vil delta i verdikjeden. Nye produkter og tjenester blir lansert på løpende bånd og fra ulike hold. Det øker kravet til innovasjon i eksisterende og tradisjonelle bedrifter innenfor finansnæringen. Og innovasjon skapes ikke av et team bestående av menn i 40-50 årene. Det blir til gjennom mangfold. Det har også mange bedrifter innsett.

Nå har også Det internasjonale pengefondet, IMF, hevet røsten gjennom rapporten de publiserte nylig.

Rapporten er anbefalt lesning, særlig for styremedlemmer og ledelse i finansnæringen.