Arbeidstidsregler til besvær

Gå til hovedinnhold

Arbeidstidsregler til besvær

Runa Opdal Kerr

Norge må omstilles – det er alle enige om. Mange av de arbeidsoppgavene vi gjør i dag, vil digitaliseres, og mange av oss vil fremover måtte jobbe på helt andre måter og med andre oppgaver.

Med mer bruk av digitale, bærbare verktøy gjør at vi kan ha mer fleksible arbeidsdager. Da er "normalarbeidsdagen" ikke lenger "normalen".

Omstillingen skal skje på en bærekraftig måte slik at neste generasjoner ikke må betale enda mer enn det de nå ser ut å måtte gjøre. Vi må jobbe mer for å dekke de store utgiftene som kommer, og vi må bli mer innovative for å møte konkurransen fra utlandet. Store problemstillinger som ikke har klare svar, men som uansett krever rammevilkår som støtter opp under den store omstillingen vi må gjennom.

Samtidig får vi signaler fra deler av det politiske Norge om at arbeidslivet nærmest er rasert de siste årene. Kravet fra arbeidsgiverne om økt fleksibilitet i arbeidshverdagen for å klare omstillingen, blir møtt med påstander om at vi ønsker å fjerne lenge opparbeidede rettigheter for arbeidstakerne. Dessverre ser vi useriøse aktører innenfor enkelte bransjer, men det store flertallet jobber for å klare omstillingen innenfor dagens regelverk. Det er ikke så lett.

Virksomhetene opplever en arbeidsmiljølov skrevet for helt andre tider enn i dag. For industriarbeidsplasser hvor far i huset typisk gikk på arbeid, jobbet sine åtte timer og kom hjem til mor som stod klar med middagen. Slik er det ikke lenger. I dag er «normalarbeidsdagen» ikke lenger «normalen», med en tjenesteproduksjon som i mange tilfeller er åpen hele døgnet og hvor det tilhører sjeldenhetene av kvinnen i et forhold ikke arbeider. Som kunder krever vi tilgjengelighet når det passer oss. Teknologiens store fremskritt de siste årene, gjør at flere kan jobbe hvor som helst, og også når som helst. Må en ansatt hente i barnehagen tidlig en dag, kan han som oftest gjøre dette – og heller logge seg på igjen om kvelden når barna har lagt seg. Hun kan ta fri en fredag og heller ta igjen arbeidet på søndag.

Dette gjelder ikke alle, men med teknologiske endringer - flere og flere. Problemet er bare at en slik praksis kun er lov for noen. De andre må stemple… Og har arbeidsgiver åpnet opp for en slik avvikende praksis for å gi de ansatte fleksibilitet, er risikoen at virksomheten blir straffet. Kun et fåtall ansatte har en «særlig uavhengig stilling» eller en «ledende stilling» som gjør at man lovlig kan tillate seg dette. Konsekvensen er da at arbeidstidsreglene brytes, dessverre.

Vi oppfordrer derfor myndighetene til å hente opp Arbeidstidsutvalgets innstilling fra 2016 slik Høyres Heidi Nordby Lunde foreslår. At flere oppnår økt fleksibilitet og frihet, må ikke medføre at man må være logget på hele døgnet. Som arbeidsgivere har vi fremdeles en forpliktelse til å vurdere belastningene for alle ansatte. Det bør være en selvfølge.