Runa Opdal Kerrs blogg

Gå til hovedinnhold

Finans Norge blogger:

Runa Opdal Kerr

Arbeidslivsdirektør (frem til 31/12-22)

Runa Opdal Kerr. Foto.

Tanker om arbeidslivet i finans

Det er attraktivt å jobbe i finansnæringen, det viser resultater fra undersøkelser som måler hvor folk har lyst til å jobbe. Vi er en næring med høy kompetanse, et høyt lønnsnivå og vi er ca. halvparten menn og kvinner. Tilbakemeldingene Finans Norge får, viser at det er høy grad av tillit mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Med andre ord, i finansnæringen er det godt å...

Frontfinans, likestilling og bonusutfordringer

Likestilling og bonus er igjen satt på dagsorden, nå gjennom rapporten «Kjønnslikestilling i finans 2.0 – På vei mot likere muligheter?» utgitt av CORE på oppdrag fra Finansforbundet og stiftelsen Women in Finance. Rapporten peker på en god måte på noen utfordringer i frontfinans, som er preget av individuelle porteføljer og bonusordninger, og gir et godt innblikk i en liten...

Medeierskap – et alternativ når frontfagsrammen er for trang?

Finansnæringen har gjennom de siste årene ikke klart å holde frontfagsrammen. Kompetanseskiftet er en viktig årsak, men en annen viktig årsak er de jevnt over gode økonomiske resultatene i næringen. Når virksomheten går godt, vil de ansatte gjerne ha en del av verdiskapningen og det oppstår et lønnspress.

Tariffoppgjør i en spesiell tid

Vi er snart klare for årets tariffoppgjør i finansnæringen. Rett etter påske samles partene for å forhandle om både økonomi og endringer i tariffavtalen. Normen for oppgjøret er allerede fremforhandlet mellom partene i industrien. I år landet den økonomiske rammen på 3,7 prosent, noe som med en anslått prisvekst på 3,3 prosent vil gi en gjennomsnittlig reallønnsøkning.

Medisin mot kompetanseskiftet?

Finans Norge publiserte nylig en rapport om hvordan lønnsdannelsen skjer i finansnæringen.  Rapporten forklarer og dokumenter hvorfor lønnsveksten har ligget høyere enn frontfagsrammen og en av faktorene som har bidratt og fortsatt bidrar, er et stadig høyere kompetansenivå. Hva kan næringen gjøre med det? Finnes det noe medisin som kan kurere lønnsfeber på grunn av stadig...