Runa Opdal Kerrs blogg

Gå til hovedinnhold

Finans Norge blogger:

Runa Opdal Kerr

Arbeidslivsdirektør

Runa Opdal Kerr. Foto.

Frontfinans, likestilling og bonusutfordringer

Likestilling og bonus er igjen satt på dagsorden, nå gjennom rapporten «Kjønnslikestilling i finans 2.0 – På vei mot likere muligheter?» utgitt av CORE på oppdrag fra Finansforbundet og stiftelsen Women in Finance. Rapporten peker på en god måte på noen utfordringer i frontfinans, som er preget av individuelle porteføljer og bonusordninger, og gir et godt innblikk i en liten...

Medeierskap – et alternativ når frontfagsrammen er for trang?

Finansnæringen har gjennom de siste årene ikke klart å holde frontfagsrammen. Kompetanseskiftet er en viktig årsak, men en annen viktig årsak er de jevnt over gode økonomiske resultatene i næringen. Når virksomheten går godt, vil de ansatte gjerne ha en del av verdiskapningen og det oppstår et lønnspress.

Tariffoppgjør i en spesiell tid

Vi er snart klare for årets tariffoppgjør i finansnæringen. Rett etter påske samles partene for å forhandle om både økonomi og endringer i tariffavtalen. Normen for oppgjøret er allerede fremforhandlet mellom partene i industrien. I år landet den økonomiske rammen på 3,7 prosent, noe som med en anslått prisvekst på 3,3 prosent vil gi en gjennomsnittlig reallønnsøkning.

Medisin mot kompetanseskiftet?

Finans Norge publiserte nylig en rapport om hvordan lønnsdannelsen skjer i finansnæringen.  Rapporten forklarer og dokumenter hvorfor lønnsveksten har ligget høyere enn frontfagsrammen og en av faktorene som har bidratt og fortsatt bidrar, er et stadig høyere kompetansenivå. Hva kan næringen gjøre med det? Finnes det noe medisin som kan kurere lønnsfeber på grunn av stadig...

Kvinner i Finans Charter vil forplikte

Finansnæringen har gått sammen om et charter der de virksomhetene som signerer, forplikter seg til fire prinsipper for å øke kvinneandelen i ledende stillinger og spesialistfunksjoner. Det er allerede mange initiativ for å styrke kvinners posisjon i nærings...

Mann som holder vekt med kvinne og mann.Foto.
Foto: Andranik123/AdobeStock