Sparebankene tar lokale initiativ i krisetider

Gå til hovedinnhold

Sparebankene tar lokale initiativ i krisetider

Iman Winkelman

Myndighetenes strenge smitteverntiltak har snudd mange bedrifters økonomiske situasjon på hodet. En ny undersøkelse viser at bedrifter i distriktet opplever at de har fått sterk støtte fra sin lokale bank under koronapandemien.

Å oppleve sterk støtte fra egen lokalbank i krisetid har, på samme måte som myndighetenes tiltak, vært viktig og avgjørende.

Det viser interessante funn i en ny spørreundersøkelse som Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har gjennomført i forbindelse med Vekstbarometeret, som de samarbeider med Sparebank 1 Ringerike Hadeland om.

Undersøkelsen viser at mer enn fjerde bedriftsleder (27,4 prosent) utenfor de største byene opplever at de har fått støtte fra sin lokale bank. I byene oppgir 16,8 prosent av de spurte det samme. For Ringeriksregionen er tallet hele 32,4 prosent*.

En mulig forklaring bak tallene i undersøkelsen, er det tette samspillet mellom sparebanknæringen og lokalt og regionalt næringsliv i distriktene. Sparebankene bidrar til vekst, men er også avhengig av vekst.

Sparebankene står bak lokale initiativ

Sparebanknæringens kollektive erkjennelse av dette, danner ofte grunnlag for lokale initiativ som medvirker til nærings- og samfunnsutvikling. I neste omgang kan slike initiativ spille inn på vurderingen av hvordan man som bedrift opplever støtten fra egen lokalbank i en økonomisk uforutsigbar tid.

Tallene i undersøkelsen er også en sterk honnør til Sparebank 1 Ringerike Hadeland, som i særdeleshet ser ut til å ha lyktes med å være en sterk støtte for lokale bedrifter i en økonomisk urolig tid for norsk næringsliv.

Sparebankmodellen står sterkt

Undersøkelsen fra USN bekrefter på mange måter det ulike ledere fra både banknæringen og næringslivet ga uttrykk for da de deltok på Finansuken forrige uke: nærheten mellom sparebankene og lokale bedrifter danner utgangspunktet for en sterk tillit mellom partene.

Dette gjør det lettere å dele risiko og være til stede for hverandre når det trengs. Å oppleve sterk støtte fra egen lokalbank i krisetid har, på samme måte som myndighetenes tiltak, vært viktig og avgjørende for å dempe de negative ringvirkningene av et uventet sjokk på norsk økonomi.

Kanskje er det også derfor flere sparebanksjefer mener sparebankmodellen aldri har stått sterkere enn nå?

* Denne regionen er målt særskilt ettersom det er dette området Vekstbarometeret er utarbeidet for av Universitetet i Sørøst-Norge.