Ingen slutt for lokale sparebanker

Gå til hovedinnhold

Ingen slutt for lokale sparebanker

Iman Winkelman

Sparebanknæring viser omsorg for bedrifter, husholdninger og lokalsamfunn som er hardt rammet av smitteverntiltakene. Det styrker deres konkurransekraft etter koronaen.

 

Marius Hausken gjør gjennom Dagens Næringsliv et hovedpoeng ut av at DNBs oppkjøp av Sbanken kan være godt nytt for landets sparebanker. Hausken har mange gode poeng som han redegjør godt for. Samtidig etterlater kronikkforfatteren et inntrykk av at flere av de lokale sparebankene ikke nødvendigvis vil overleve over tid. Hauskens vurderinger bygger på en forfeilet vurdering av sparebanknæringens sterke posisjon på viktige områder:     

  • Både de lokale og regionale sparebankene har de siste årene opplevd at pilene peker riktig vei, og at de gjennom en kombinasjon av moderne tjenester og bredt engasjement for eget nærområde forblir mange kunders førstevalg. Den positive utviklingen gjenspeiles både i sparebankenes egne resultater, og i utviklingen når det gjelder markedsandeler.  

  • Tall fra Epsis årlige måling av kundetilfredshet i bankbransjen bekrefter dessuten at landets lokale sparebanker er blant dem som i størst grad lykkes med å utvikle et totaltilbud som svarer til kundenes behov og forventninger.  På Epsis måling ligger Sbanken i tet, men med flere sparebanker på de påfølgende plassene.

  •  Det siste året har en samlet sparebanknæring styrket seg ytterligere gjennom sterk omsorg for bedrifter, husholdninger og lokalsamfunn som har blitt hardt av myndighetenes tiltak for å begrense smittespredning. Dette vil gi mange av de mindre sparebankene forsterket konkurransekraft også den dagen pandemien er over, og flere ser verdien av å ha en banknæring som er til stede og har hovedkontor lokalt.  

De største avisoverskriftene blir sjelden viet de minste sparebankene. Samtidig er det ingen grunn til å skape usikkerhet rundt fremtiden til denne delen av banknæringen.

Dette er et innlegg som første gang stod på trykk i Dagens Næringsliv 30.april 2021.