Hvem hjelper regionalt og lokalt næringsliv i krisetider?

Gå til hovedinnhold

Hvem hjelper regionalt og lokalt næringsliv i krisetider?

Iman Winkelman

Sparebankenes sterke regionale og lokale tilstedeværelse gjør dem til viktige pulsmålere for tilstanden i bedriftsnorge. Koronakrisen har ført til krevende økonomi for mange, men også tidenes boom for andre.

Deler av norsk næringsliv opplever krevende økonomiske tider som følge av koronapandemien. Samtidig opplever mange bedrifter tidenes boom i møte med blant annet stengte svenskegrenser og redusert omsetningslekkasje til utlandet.

Flertallet av norske bedrifter er små og mellomstore virksomheter innen handel- og tjenesteytende næring som har eget nærområde som sitt viktigste marked.

Todelt økonomisk utvikling

I forlengelsen av koronapandemien og myndighetenes strenge smitteverntiltak ser vi en tydelig todeling av den økonomiske utviklingen for næringslivet:

  • Deler av bedriftsnorge rammes knallhardt av myndighetenes strenge tiltak for å forebygge og forhindre smittespredning. Dette gjelder eksempelvis bransjer innen reiseliv, kultur og opplevelser, men også aktører innen deler av handelsnæringen.

  • Motsatt er det gode tider for de deler av næringslivet som nyter godt av stengte svenskegrenser eller drar nytte av at nordmenn ikke kan feriere utenlands. Mange opplever også at det lave rentenivået og økt kjøpekraft i deler av befolkningen bidrar til positiv vekst. 

Sparebankene er tett på

Gjennom å være en viktig samarbeidspartner og tilrettelegger for næringslivet i eget nærområde, kommer sparebankene tett på mange av bedriftene som på ulike måter er berørt av koronapandemien.

Sparebankenes lokale tilstedeværelse er viktig for å hjelpe de delene av næringslivet som har utfordringer med å holde seg flytende gjennom koronapandemien.

Flere sparebanker har stilt statsgaranterte likviditetslån til rådighet og tilbudt avdragsfrihet for å hjelpe bedrifter som sliter tungt som følge av myndighetenes strenge smitteverntiltak. Dette har vært viktig og avgjørende for å unngå tap av arbeidsplasser i små lokalsamfunn der det ikke er mange andre jobbtilbud tilgjengelig.

Optimisme i andre områder

En rekke av landets sparebanker melder samtidig om høy optimisme og fremtidstro i eget nærområde. Dette gjelder blant annet for banker som ligger i områder som har et stort utviklingspotensial i forlengelsen av nordmenns økende interesse for fritidsboliger.

Gjennomslag for viktige samferdselsprosjekter som binder byer og regioner tettere sammen, kan også være med på å skape fornyet optimisme.  

Gjennom at sparebankene stiller kapital til rådighet og er villig til å dele risiko med lokalt næringsliv, legger man grunnlaget for nye arbeidsplasser lokalt og regionalt. Dette kommer hele samfunnet til gode gjennom ringvirkningene som blir skapt av næringsaktiviteten.   

En million nye jobber

Om noen dager gjennomfører Finans Norge Finansuken 2021 der temaet er «En million nye jobber». Sammen med representanter for andre deler av finansnæringen, vil flere av lederne i landets ulike sparebanker dele sine perspektiv på hva som skal til for å lykkes med å utvikle norsk næringsliv videre på både kort og lang sikt.

Tatt i betraktning at jobbskaping er en av de viktigste strategiene for å bevare et bærekraftig samfunn, er dette et arrangement jeg tror det kan være verdt å ta seg tid til å delta på.