Årets viktigste søndagstur!

Gå til hovedinnhold

Årets viktigste søndagstur!

Iman Winkelman

Vi ønsker alle bøssebærere lykke til med helgens store innsamlingsdugnad. Samtidig er vi ydmyke og takknemlige for at mange av våre sparebankmedlemmer bidrar til nok en vellykket tv-aksjon gjennom å hjelpe til med lokal opptelling av midlene som samles inn.  

Denne helgen skal tusenvis av bøssebærere gå rundt i boligområder, på kjøpesentre og andre steder der folk bor og ferdes for å samle inn penger til TV-aksjonen 2021. Vi er også kjent med at mange arbeidsplasser og bedrifter arrangerer ringedugnader og kronerullinger som bidrar til at det kommer inn store bidrag til organisasjonen som er den utvalgte samarbeidspartneren til NRK. Totalt har det kommet inn i overkant av 8,8 milliarder til tv-aksjonen siden 1974 da den første aksjonen fant sted. Bare i 2020 var det innsamlede beløpet på hele 228 millioner kroner. Det vil ikke overraske oss om bidraget fra blir enda høyere i år.

Brutale konsekvenser av barneekteskap

Midlene som samles inn gjennom høstens aksjonshelg går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. Barneekteskap er noe som er fjernt å tenke på for oss i det norske samfunnet, men noe som dessverre er en realitet i en rekke land som blant annet Bangladesh, Nepal, Malawi, Mail og Niger.

De brutale konsekvensene av barneekteskap er flere: Jentene som giftes bort i ung alder blir fratatt muligheten for å skape seg selv en bedre fremtid gjennom at de ikke får gått på skole og gjennomført en utdanning som gjør dem i stand til å stå på egne bein. I tillegg øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. 

Bare i Bangladesh blir mer enn annenhver jente giftet bort før de fyller 18 år. Bak tallene som utgjør statistikken over antall barneekteskap, ligger mange triste enkeltskjebner som går en dyster fremtid i møte. Å frata unge jenter muligheten til utdanning, er verken bra for dem det gjelder, eller for samfunnsutviklingen i områdene jentene bor og lever i.  Hele samfunnet taper på barneekteskap. Samtidig er det slik at dyp fattigdom gjør det å gifte vekk jenter i ung alder, til eneste utvei for mange familier i alvorlig nød. Plan International Norge har satt seg som mål å få gjort noe med denne utfordringen gjennom bruk av midlene som samles inn gjennom årets tv-aksjon.

Med sparebankene på laget

Norge er blant verdens mest kontantløse samfunn. Ifølge en undersøkelse gjengitt av Norges Bank tidligere i år, er kontanter som andel av betalingsmiddel i Norge, på knappe 1,6 prosent. Tilsvarende tall for Euro-området er på 13,7 prosent. I USA er andelen kontanter fortsatt på nær 45 prosent.

Selv om både bankkort og Vipps er blant de mest utbredte måtene å betale på i Norge, og vi ligger i verdenstoppen når det gjelder bruk av moderne betalingsmidler, er det fortsatt mange som har kontanter liggende. Store mengder sedler og mynt finner hvert år veien til bøssene som brukes i forbindelse med tv-aksjonen, og dette utløser et stort opptellingsbehov landet rundt.  

Sammen med DNB stiller en rekke sparebanker sine medarbeidere og banklokaler til disposisjon for lokal opptelling og registrering av pengene som samles inn gjennom aksjonshelgen. Dette representerer et unikt samarbeid mellom TV-aksjonen og sparebanksektoren, og er noe som er høyt verdsatt av en aksjonskomite som er opptatt av at mynt og seddel skal kunne brukes på lik linje med andre typer giverbidrag i forbindelse med årets aksjon. 

Ydmyke og takknemlige

I Norge har sparebankene til alle tider vært opptatt av å bidra til positiv utvikling i samfunnet banken er en del av. Dette skjer på ulike måter, og tar blant annet form av at en rekke av landets sparebanker og sparebankstiftelser hvert år deler ut deler av sitt overskudd til ulike allmennyttige formål. I realiteten er sparebanksektoren en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet, med et samlet bidrag på mer enn 2,3 milliarder kroner i 2020. Gavetildelingene fra sparebanksektoren skjer i all hovedsak i bankens nærområde, og medvirker blant annet til bolyst, gode nærmiljø og trygge oppvekstsvilkår.

Sparebanksektorens samarbeid med TV-aksjonen er en annen måte å bidra til positiv samfunnsutvikling på. Vi er ydmyke og takknemlig over at mange sparebanker gjør at årets viktigste søndagstur blir lett å gjennomføre for mange bøssebærere, og at de innsamlede midlene blir tatt forsvarlig hånd om lokalt når bøssene er fulle av mynt 

Les mer om TV-aksjonen 2021