Iman Winkelmans blogg

Gå til hovedinnhold

Finans Norge blogger:

Iman Winkelman

Tidligere direktør i Sparebankforeningen (t.o.m. 31.05.22)

Iman Winkelman. Foto.

Hvorfor er regjeringens skatteforslag uheldig?

Regjeringens forslag om økt formuesskatt innebærer dobbeltbeskatning for sparebankenes eiere. Bør det egentlig være slik, eller finnes det andre måter å innrette skattesystemet på for å unngå at sparebankenes eiere blir behandlet annerledes enn de som stiller kapital til rådighet for de store forretningsbankene?

Rockestjerner på sparebankscenen

Nylig møtte jeg en kvinnelig banksjef som ble omtalt som en rockestjerne av sine medarbeidere. Rockestjernene er våre kollektive forbilder på veien mot en enda mer mangfoldig og likestilt sparebanksektor.

Nord-Norge er tjent med en sterk sparebanksektor

Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim bommer i sin kritikk av resultatene for SpareBank 1 Nord-Norge. Også Nord-Norge er tjent med at landsdelen har en sterk regionbank med lokalt hovedkontor.

Forslag til ny stiftelseslovgivning representerer ingen forenkling

Blant ellers presise vurderinger, kan det fremstå som at Aslak Versto Storsletten mener forslag til endringer i stiftelseslovgivingen representerer en forenkling for stiftelsene. Vi har i likhet med andre deler av sektoren kommet til stikk motsatt konklusjon.

Skjerpet utbytteskatt rammer lokalmiljøene rundt sparebankene

En oppjustering av utbytteskatten, slik Støre-regjeringen nylig la frem i sitt forslag til justert statsbudsjett for 2022, vil gi en betydelig merkostnad for norsk privat eierskap og gå utover kapitaltilgangen regionalt og lokalt.