Iman Winkelmans blogg

Gå til hovedinnhold

Finans Norge blogger:

Iman Winkelman

Direktør i Sparebankforeningen

Iman Winkelman. Foto.

Skjerpet utbytteskatt rammer lokalmiljøene rundt sparebankene

En oppjustering av utbytteskatten, slik Støre-regjeringen nylig la frem i sitt forslag til justert statsbudsjett for 2022, vil gi en betydelig merkostnad for norsk privat eierskap og gå utover kapitaltilgangen regionalt og lokalt.

Årets viktigste søndagstur!

Vi ønsker alle bøssebærere lykke til med helgens store innsamlingsdugnad. Samtidig er vi ydmyke og takknemlige for at mange av våre sparebankmedlemmer bidrar til nok en vellykket tv-aksjon gjennom å hjelpe til med lokal opptelling av midlene som samles inn.  

Hvorfor fjerne en ordning som fungerer?

Gjennom ulike valgkamputspill den siste tiden har enkelte partier signalisert at de vil avvikle gaveforsterkningsordningen på kunst- og kulturområdet ved et eventuelt regjeringsskifte.