Fra politikk til lommebok

Gå til hovedinnhold

Fra politikk til lommebok

Gry Nergård

Denne uka er Finans Norge på Arendalsuka. Fredag arrangerer vi «Fra politikk til lommebok» sammen med Arendalsuka Ung. Dit kommer partienes ungdomspolitikere for å diskutere, og vi utfordrer ungdom til å sette seg inn i konsekvensen av sine valg. Hvorfor gjør vi det?

Ungdommer. Foto.

Mange unge har i år muligheten til å stemme ved stortingsvalg for første gang. Men det kan være vanskelig å ta stilling til hvem de skal gi stemmen sin til. Svært få er enige med ett parti om alt. Så hva vil de da legge vekt på?

Et åpenbart sted å starte er nærmest seg selv: Hvilken politikk er mest gunstig for meg og min personlige økonomi? Relevante temaer er utdanningspolitikk og studiefinansiering, og politikken for arbeidsmarkedet, bolig og skatt. Noen tema er enklere å beskrive og å ta stilling til enn andre, så som størrelsen på studielån og personlig skatt. Andre er svært sammensatt og fordeler seg kanskje over flere punkter i partiprogrammene, så som politikken for arbeidsmarkedet.

Hvis ungdommen tenker lenger frem i livet, på hvordan økonomien påvirkes av at de eventuelt stifter familie og får barn, at de trenger permisjon, at de selv eller familiemedlemmer kan bli syke, at de kanskje står uten jobb i perioder, og at de til slutt blir pensjonister, blir det straks enda vanskeligere å vurdere hvilket parti som har den beste politikken sett fra et økonomisk perspektiv.

I tillegg kommer alle de sakene som ikke er av direkte økonomisk art, men som likevel har betydning for fremtiden, så som miljø- og klimaspørsmål og spørsmål om migrasjon og flyktninger. Noen vil legge stor vekt på disse spørsmålene ved et valg, andre ikke.

Valget er uansett vanskelig.

En av årsakene til at det er vanskelig å velge, er at det ikke finnes enkle svar. Selv om mange partier kan være enige om målet, er det ingen sikre måter å komme dit på. Ulike partier har ulike løsninger, og det er ikke lett å si hvilken oppskrift som er best.

Dette er en viktig erkjennelse i seg selv: Det finnes ingen enkle og opplagte løsninger. Å ta stilling til hva vi skal gjøre i dag for at fremtiden skal bli lys, er nesten umulig. Det krever tilgang på fakta, evnen til refleksjon og muligheten for diskusjon.

Finans Norge mener det er viktig at ungdom får bred kompetanse om personlig økonomi opp gjennom grunnskole og videregående skole, slik at de kan vurdere og ta valg om egen økonomi og eget liv - både i det daglige, og når det kommer til å skulle velge ved et stortingsvalg. Det er viktig for at de skal bli og forbli finansielt inkludert. I dagliglivet holder det ikke å vite hva rente er og hvordan det regnes ut, hvis man ikke også for eksempel har lært å søke informasjon om ulike lånemuligheter, vurdere øvrige betingelser i lånekontrakten, eller å sette opp budsjett som viser om man i det hele tatt kan takle et lån. På samme måte er det nok lurt å se på litt mer enn punktene om studiefinansiering og skatt for å vurdere partienes økonomiske politikk.

Ulike ungdommer kommer selvsagt til å stemme på ulike partier, for de vil vurdere informasjonen de får på ulik måte, og de vil legge vekt på ulike ting. Det viktigste er likevel at de lærer nettopp dette: å tilegne seg informasjon, vurdere og diskutere den, og å ta det valget de mener der best ut fra det. Det er slik demokratiet virker.

Godt valg!

Mer informasjon om arrangementet "fra politikk til lommebok"