Gry Nergårds blogg

Gå til hovedinnhold

Finans Norge blogger:

Gry Nergård

Direktør forbrukerpolitiske spørsmål

Gry Nergård. Foto.
Foto: CF-Wesenberg

«I do, I do, I do, I do, I do» – men vet du hva du sier ja til?

Sommeren er trolig høysesongen for løfter og samtykker. August er for eksempel den måneden flest gifter seg og forplikter seg for hele livet. Mange gir løfter om å drikke vin og synge gamle sanger om igjen neste sommer. Men de aller fleste samtykkene gir vi...

Illustrasjonsfoto: En som holder en ipad i hånden og peker på den med en penn

Men BankIDen min får du aldri!

BankID er en fantastisk oppfinnelse! Jeg slipper å gå i banken, til NAV, til ligningskontoret, i butikken og på billettkontoret, jeg ordner alt ved å bruke BankID.

Og vinneren er: «premiefritak»!

For to år siden avga finansnæringen i Norge følgende språkløfte: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Er løftet innfridd?

Nei-ord. Graf.

Pensjon-hva-da?

Kjenner du begrepet «finansiell inkludering»? Hvis ikke er det antakelig fordi du og de aller fleste nordmenn alltid har vært og er finansielt inkluderte. Men det er jo ingen selvfølge.

Faksimile pensjonsportaler. Foto.