Bloggarkiv

Gå til hovedinnhold

Bloggarkiv

Her finner du alle blogginnlegg fra Iman Winkelman.

Hvorfor fjerne en ordning som fungerer?

Gjennom ulike valgkamputspill den siste tiden har enkelte partier signalisert at de vil avvikle gaveforsterkningsordningen på kunst- og kulturområdet ved et eventuelt regjeringsskifte. 

Er du også en av dem som er medeier i egen sparebank?

Mens utenlandske eiere er store investorer i norske børsnoterte foretak, har sparebankene i stor grad nasjonalt og lokalt eierskap. Hva betyr dette for de som nyter godt av at sparebankene leverer positive resultater?

Hvem stiller opp når det regner som verst?

Nye tall som Sparebankforeningen har innhentet viser at en samlet banknæring har vært sterkt til stede for næringslivet under koronakrisen. De samme tallene viser også at sparebankene har vært avgjørende for lokale og regionale bedrifter som har blitt rammet av en akutt likviditetskrise som følge av pandemien.

Ingen slutt for lokale sparebanker

Sparebanknæring viser omsorg for bedrifter, husholdninger og lokalsamfunn som er hardt rammet av smitteverntiltakene. Det styrker deres konkurransekraft etter koronaen.  

Hvordan samarbeide om redusert plastforsøpling?

Hvert år ender mer enn 1500 tonn gummigranulat fra kunstgressbaner i naturen. Dette gjør norske idrettsanlegg til en alvorlig forurensningskilde i mange nærmiljø. Hvordan kan myndighetene, idretten og sparebanknæringen sammen redusere plastforsøplingsproblemet?

Sparebankene tar lokale initiativ i krisetider

Myndighetenes strenge smitteverntiltak har snudd mange bedrifters økonomiske situasjon på hodet. En ny undersøkelse viser at bedrifter i distriktet opplever at de har fått sterk støtte fra sin lokale bank under koronapandemien.