Bloggarkiv

Gå til hovedinnhold

Bloggarkiv

Her finner du alle blogginnlegg fra Iman Winkelman.

Hvorfor er regjeringens skatteforslag uheldig?

Regjeringens forslag om økt formuesskatt innebærer dobbeltbeskatning for sparebankenes eiere. Bør det egentlig være slik, eller finnes det andre måter å innrette skattesystemet på for å unngå at sparebankenes eiere blir behandlet annerledes enn de som stiller kapital til rådighet for de store forretningsbankene?

Rockestjerner på sparebankscenen

Nylig møtte jeg en kvinnelig banksjef som ble omtalt som en rockestjerne av sine medarbeidere. Rockestjernene er våre kollektive forbilder på veien mot en enda mer mangfoldig og likestilt sparebanksektor.

Nord-Norge er tjent med en sterk sparebanksektor

Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim bommer i sin kritikk av resultatene for SpareBank 1 Nord-Norge. Også Nord-Norge er tjent med at landsdelen har en sterk regionbank med lokalt hovedkontor.

Forslag til ny stiftelseslovgivning representerer ingen forenkling

Blant ellers presise vurderinger, kan det fremstå som at Aslak Versto Storsletten mener forslag til endringer i stiftelseslovgivingen representerer en forenkling for stiftelsene. Vi har i likhet med andre deler av sektoren kommet til stikk motsatt konklusjon.

Skjerpet utbytteskatt rammer lokalmiljøene rundt sparebankene

En oppjustering av utbytteskatten, slik Støre-regjeringen nylig la frem i sitt forslag til justert statsbudsjett for 2022, vil gi en betydelig merkostnad for norsk privat eierskap og gå utover kapitaltilgangen regionalt og lokalt.

Årets viktigste søndagstur!

Vi ønsker alle bøssebærere lykke til med helgens store innsamlingsdugnad. Samtidig er vi ydmyke og takknemlige for at mange av våre sparebankmedlemmer bidrar til nok en vellykket tv-aksjon gjennom å hjelpe til med lokal opptelling av midlene som samles inn.  

Hvorfor fjerne en ordning som fungerer?

Gjennom ulike valgkamputspill den siste tiden har enkelte partier signalisert at de vil avvikle gaveforsterkningsordningen på kunst- og kulturområdet ved et eventuelt regjeringsskifte. 

Er du også en av dem som er medeier i egen sparebank?

Mens utenlandske eiere er store investorer i norske børsnoterte foretak, har sparebankene i stor grad nasjonalt og lokalt eierskap. Hva betyr dette for de som nyter godt av at sparebankene leverer positive resultater?

Hvem stiller opp når det regner som verst?

Nye tall som Sparebankforeningen har innhentet viser at en samlet banknæring har vært sterkt til stede for næringslivet under koronakrisen. De samme tallene viser også at sparebankene har vært avgjørende for lokale og regionale bedrifter som har blitt rammet av en akutt likviditetskrise som følge av pandemien.

Ingen slutt for lokale sparebanker

Sparebanknæring viser omsorg for bedrifter, husholdninger og lokalsamfunn som er hardt rammet av smitteverntiltakene. Det styrker deres konkurransekraft etter koronaen.  

Hvordan samarbeide om redusert plastforsøpling?

Hvert år ender mer enn 1500 tonn gummigranulat fra kunstgressbaner i naturen. Dette gjør norske idrettsanlegg til en alvorlig forurensningskilde i mange nærmiljø. Hvordan kan myndighetene, idretten og sparebanknæringen sammen redusere plastforsøplingsproblemet?

Sparebankene tar lokale initiativ i krisetider

Myndighetenes strenge smitteverntiltak har snudd mange bedrifters økonomiske situasjon på hodet. En ny undersøkelse viser at bedrifter i distriktet opplever at de har fått sterk støtte fra sin lokale bank under koronapandemien.