Økonomi er frihet, også kvinnefrigjøring

Gå til hovedinnhold

Økonomi er frihet, også kvinnefrigjøring

Tom Staavi

Det er nedslående at man på kvinnedagen i 2016 fortsatt påviser at kvinner er generelt mindre opptatt av egen økonomi enn menn. Frihet, herunder kvinnefrigjøring, det er å være økonomisk fri. 

Tenk etter, det er særlig to forhold som begrenser dine valgmuligheter i livet. Det viktigste er antagelig helse. Dårlig helse kan gi begrensede muligheter på svært mange områder. Det antagelig nest viktigste er økonomi.

Penger gir frihet

I USA har de et uttrykk som heter ”fuck you money”. Med litt penere ord beskriver det en sum penger man har i bakhånd til en dag da man må bryte fri fra noe, som oftest en arbeidsgiver man ikke lenger orker å jobbe for. Dette er et eksempel på at penger gir frihet. Og slike eksempler kan man finne mange av gjennom livet. Økonomi, les dårlig, er for eksempel ofte en grunn til skilsmisser, men det kan også være en grunn til at par holder sammen lenge etter at limet har gått i oppløsning. Man har ikke råd til å skille seg, starte på nytt.

I løpet av arbeidskarrieren er det mange som opplever at man for eksempel skulle ønske seg et hvileår, ta ekstra utdanning for å sprite opp karrieren, midlertidig jobbe mindre enn 100 prosent stilling eller realisere drømmen og starte sin egen bedrift. Poenget er at så lenge økonomien din tillater det, er det lite annet som begrenser deg. Man kan tenke seg at du mistrives i jobben og ønsker å gjøre noe annet. Hvis dette noe annet betaler mindre enn det du har, vil det bli et spørsmål om tilstanden i din økonomi som gjør om du kan ta det valget du har mest lyst til.

Arbeid ga egen økonomi

Kvinnefrigjøringen i Norge opplevde et kvantesprang da kvinnene gikk ut i arbeidslivet. Ikke fordi man blir så mye mer fri av å måtte tilbringe minst 8 timer hver ukedag på arbeidsplassen, men fordi man får sin egen økonomi. Men det er fortsatt et stykke igjen.

Kristina Piccard, forbrukerøkonom i Storebrand, påviser i denne teksten at kvinner sparer mindre enn menn i løpende spareavtaler i fond. Det er sikkert mange grunner for det, blant annet at menn fortsatt tjener mer enn kvinner, men det blir ikke mindre viktig av den grunn. Sparing til pensjon er et viktig tema innenfor ens egen økonomi der kvinner må bli aktive. De lever fortsatt lenger og trenger derfor mer, ikke mindre, egen sparekapital ved inngangen til pensjonstiden.

Overlates til mannen

Forbrukerrådet har i en egen undersøkelse i anledning kvinnedagen funnet ut at menn er flinkere til å innhente informasjon, samt å sammenligne priser før de tar kontakt med bank og/eller forsikringsagent. Det kan bety, mener Elisabeth Realfsen i Finansportalen, at kvinner har en tendens til å overlate viktige spørsmål om familieøkonomien til mannen.

Ta kontroll!

Derfor, mitt ønske på kvinnedagen er at kvinner tar kontroll og er mer opptatt av alle sider av sin egen og familiens økonomi. Det er lite annet som øker dine valgmuligheter mer gjennom livet, enn en noenlunde romslig økonomi. Og det å ha mange valgmuligheter gjennom livet, er slett ingen dårlig definisjon på frihet og frigjøring.