Nå skal vi skilles, Angela

Gå til hovedinnhold

Nå skal vi skilles, Angela

Tom Staavi

Britene vil skilles fra EU, men begge parter må samarbeide også videre. Nå gjelder det å finne en god form på det samarbeidet. Dyrt blir det uansett.

Brexit en vei og EU en annen vei. Foto.

Flertallet for Brexit skapte sjokkbølger i finans og politikk verden over. Spesielt var det store utslag i valutamarkedene der særlig pundet fikk juling. Aksjemarkedene falt mye gjennom dagen, men kanskje mindre enn man kunne frykte tidlig fredag morgen. Flere ledende indekser hentet seg litt inn igjen i løpet av fredagen. Aktørene forsøkte å finne sikre havner i opprørt hav, gullprisen steg.

Sentralbankene og næringen gjorde jobben

Men det ble aldri panikk, noe sjefen i det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde, poengterte i helgen. Sentralbanksjefene og sentrale bankfolk, sa hun, gjorde jobben sin og sørget for at det var god nok likviditet tilgjengelig i markedene. Dermed unngikk man situasjoner som vi så under de verste dagene av finanskrisen i 2008, nemlig at markedene frøs til. Hun oppfordret politikerne og ulike institusjoner til å samarbeide slik at man håndterer de kommende skilsmisseforhandlingene på en god måte.

Og nettopp skilsmissemetaforen er god. Det er et opprivende brudd den ene parten ønsker, men særlig EU-ledelsen må legge sårheten raskt bak seg og konstruktivt forsøke å finne en måte å samarbeide på også i fortsettelsen.

Europakommisjonens president, Jean-Claude Junker, omtalte i helgen britenes ønske som en «ikke minnelig skilsmisse», samtidig understreket han at det «uansett ikke hadde vært noe tett kjærlighetsforhold i utgangspunktet».

Aktørene i markedet har brukt helgen til å fordøye resultatet. Mandag morgen er det det litt blandet fra aksjemarkedene i Asia, der blant annet Japan korrigerer opp. Pundet fortsetter å svekke seg mot ledende valutaer og de fleste børsene i Europa faller litt videre.

Mye er uklart

Nå er det opp til den politiske ledelsen i London å ta de første skrittene. Og der tårner problemene seg opp. Det er opprør i eget parti mot Labour-leder Jeremy Corbyn, og det er uklart hvem som skal ta over etter Cameron og dermed bli ny statsminister. I tillegg vurderer skottene på nytt løsrivelse. Det var et stort flertall på 60 prosent som stemte for å bli i EU. Det spekuleres også om den avtalen som ble inngått mellom England og Skottland i forkant av skottenes løsrivelsesavstemning, kan stoppe Brexit. Her heter det at det engelske parlamentet ikke kan fatte beslutninger som strider mot skotske interesser.

Spørsmålet er hvordan UKs bedrifter og 70 millioner mennesker skal få tilgang til EUs markedsplass uten å måtte forholde seg til regelverket de 500 millioner EU-borgerne krever av seg selv og andre? Det eneste som er sikkert nå, er at mye er usikkert. Det er ikke lett å forstå hvilken avtale UK kan få med EU som er bedre enn den avtalen Cameron fikk i begynnelsen av året og som lå til grunn for torsdagens folkeavstemning. Arbeidsinnvandring har vært en del av forklaringen på EU-skepsisen i UK. Men nettopp fri flyt av arbeidskraft er en viktig pilar i det indre markedet. Hvis Storbritannia ønsker å være en del av det indre markedet som kjennetegnes av fri flyt av varer, tjenester og penger, må landet antagelig også godta fri flyt av arbeidskraft.

Skilsmissen blir dyr

Analyser som kom i løpet av helgen estimerer at skilsmissen blir dyr. Antagelig for begge parter. Den amerikanske storbanken Goldman Sachs mener særlig veksten i Storbritannia blir rammet hardt. Den trekker frem tre argumenter for sitt syn, ifølge CNBC og E24:

  • Det blir vanskeligere å eksportere høyverdi-tjenester, som finansielle tjenester, til andre EU-land.
  • Økt usikkerhet vil føre til lavere investeringer i Storbritannia.
  • Etterspørselen fra Storbritannia etter andre lands varer og tjenester svekkes på grunn av et svekket pund.

Vi går noen spennende uker og måneder i møte. Men vi kan likevel ta ferie beroliget av at det norske finansmarkedet er godt forberedt på å tåle turbulens. Norske banker er godt rustet både soliditets- og likviditetsmessig for den type uro vi nå ser selv om situasjonen skulle vedvare over tid. For den politiske ledelsen på begge sider av den engelske kanalen derimot, kan denne sommeren bli mer stri enn de siste meningsmålingene om Brexit ville ha det til onsdag kveld.