Mulig jeg er en idiot, men bankene flår altså ikke kundene sine

Gå til hovedinnhold

Mulig jeg er en idiot, men bankene flår altså ikke kundene sine

Tom Staavi

Denne uken har jeg hatt gleden å bli idiotforklart i mailboksen og beskyldt for ansvarsfraskrivelse i lederartikler i en hel haug Amedia-aviser. Jeg føler et behov for å oppklare.

Saken begynte mandag da DN slo opp at bankene tjener rått på (lave) innskuddsrenter. Som et bevis for hvor ille det er, sammenligner DN gjennomsnittlig innskuddsrente med Nibor og finner at avstanden mellom disse to ikke har vært høyere de 10 årene SSB angivelig har ført statistikk. Dette fikk NRK til å oppsøke finansminister Siv Jensen som mente det ikke var noen grunn til at bankene skulle ta så høye marginer. NRK oppsøkte også Forbrukerrådet ved Finansportalens Elisabeth Realfsen som mente kundene ble flådd av banken.

Dernest fikk jeg mikrofonen i ansiktet, det vil si via et telefonintervju, og blir sitert på at jeg ikke kjenner meg igjen i tallene og at kostnadene i norske banker stiger p.g.a. myndighetspålagte tiltak. Jeg sa selvfølgelig veldig mye mer, blant annet at rentemarginen til bankene har ligget temmelig flat siden 2006.

Jeg skjønner medieutviklingen i en sak og forstår behovet for enkle forklaringer. Men samtidig, hvis du orker, skal jeg forklare deg hvorfor jeg har rett og alle de andre som uttalte seg tok feil: rentemarginen til norske banker er ikke spesielt mye høyere nå.

Se grafen under:

DN slo opp den rød linjen. Altså hvor stor avstand det er mellom innskuddsrentene og Nibor. Men den sier veldig lite om bankenes inntjening. Den sier noe om at innskuddsrentene ikke har fulgt økningen i Nibor, det er riktig. Men den sier ingenting om bankene flår kundene. Da må man også se på den blå linjen, nemlig forskjellen mellom utlånsrenten og Nibor. Den viser at utlånsmarginen (målt ved forskjellen mellom utlånsrente og Nibor) har falt. Den blå er et speilbilde av den rød.

For å få et bilde på om bankene nå flår kundene som er påstanden, må man se på avstanden mellom utlånsrenten og innskuddsrenten, det er tross alt det bankene lever av (Tall fra SSB):

Og for meg ser denne temmelig flat ut siden 2006. Det er ingenting i denne grafen som skulle tilsi at man har dekning for at «bankene nå flår kundene».

La meg skynde meg å legge til at dette er en grov forenkling av en banks inntjening. Forskjellen mellom innskuddsrenter og utlånsrenter er bare en del av bankens regnestykke fordi under halvparten av alle lån er finansiert med innskudd. Det resterende er finansiert via ulike obligasjoner i markedet og egenkapital.

Selv om bankene, målt med forskjellen mellom innskuddsrente og utlånsrente, ikke ser ut til å tjene veldig mye mer nå enn siden 2006, forteller likevel utviklingen i innskuddsrentene og utlånsrentene en interessant historie hvis man gidder å se forbi flåsete kommentarer om at bankene skreller økonomihuden av kundene. Men da må man gidde å trenge litt mer ned i materien. Det kan nemlig se ut som om konkurransen om lånekundene holder både utlånsrenter og innskuddsrenter lave. Sagt på en annen måte: hvis det hadde vært samme oppmerksomhet fra innskuddskundene om bedre rente, måtte utlånsrentene vært høyere om bankene skulle tjent det samme.

Siden dette er et dynamisk marked, vil hver bank vurdere både sine innskuddsrenter og utlånsrenter i takt med markedet. Siden det er over 130 banker i Norge, vil det alltid være noen som vil ønske mer innskudd eller mer utlån. Det holder rentemarginen i sjakk.

Men dynamikken i markedet kan føre til at man kan få skift i hvilke markeder, innskudd eller utlån, som det er mest oppmerksomhet om. Et interessant forhold særlig det siste året som kan ha påvirket bildet vi nå ser, er den avtagende veksten av forbrukslån. Disse spesialbankene har i hovedsak hatt innskudd som finansieringskilde. Og siden de låner ut penger til 9-20 prosent rente, har de også kunnet tilby svært gode vilkår på innskudd. Mye bedre enn mer ordinære banker som i hovedsak tilbyr boliglånsrenter til omlag 3 prosent. Nå har veksten i markedet for usikret gjeld stoppet opp. Mange vil si det er bra, det har vært et ønske fra både myndighetene og næringen. Men det betyr samtidig at det ikke er det samme trykket fra alle disse aktørene om å tilby innskuddsrenter langt over de nivåene mer ordinære banker kan tilby. Slike forhold påvirker antagelig konkurransebildet.

Sånn, har du lest hit skjønner du at jeg har rett. Men, som jeg tidligere har sagt og skrevet i 25 år, du som bankkunde skal være kravstor enten du er innskuddskunde eller lånekunde. Sett de ulike bankene opp mot hverandre. Alle vil vi ha mer konkurranse. Jo mer aktive vi som forbrukere er i alle markeder, jo mer effektivt utnytter vi samfunnets ressurser.