Hårreisende pensjon

Gå til hovedinnhold

Hårreisende pensjon

Tom Staavi

Å utvikle et godt system for tjenestepensjon, hører ikke hjemme i sene nattetimer hos Riksmegleren. Det er gledelig at LO og NHO er enige om at pensjonsdiskusjonen bør føres utenfor lønnsoppgjøret. 

I går kom det pensjonsnytt fra Gerd Kristiansen. Hun vil nå gå inn for at pensjon ikke blir en del av dette årets tariffoppgjør. Det er sikkert mange grunner til at hun har falt ned på den konklusjonen. Pensjonsdiskusjonen gjør årets oppgjør enda vanskeligere når hovedfokuset for LO nå blir å berge arbeidsplasser landet rundt. Og hun sier noe veldig klokt til DN:

– Det er mange spørsmål som skal løses, blant annet mobilitet mellom bedrifter, og mobilitet mellom offentlig og privat sektor. Utfordringene er forskjellige fra bedrift til bedrift, mellom bransjer og mellom offentlig og privat sektor. Så derfor har jeg aldri lagt skjul på at jeg ønsker meg en skikkelig gjennomgang og i full bredde.

Det er vanskelig å være uenig med henne. Det er uhyre viktig å løfte pensjon opp som et tema i det offentlige rom. Jeg fikk det nylig illustrert i frisørstolen.

Pensjon kan være vanskelig

Samtaler i frisørstolen kan ofte være langdryge. Ikke i dag. Vi snakket om pensjon. Det vil si, hun brakte temaet på banen da jeg sa hva jeg drev med. Den videre samtalen avdekket at hun, noe hun selv hadde innsett, måtte øke sin kunnskap om egen pensjonsordning. Og det fort.

Pensjonen var i Storebrand, det var der papirene kom fra. Men om det var en innskuddspensjon og i så fall hva innskuddet var, kjente hun ikke til. Hva som hadde skjedd med pengene etter pensjonsordningen hun hadde i den forrige salongen hun jobbet i, var heller ikke et tema hun hadde brukt tid på.

Min frisør er neppe alene. Pensjon er ikke noe man gyver løs på med liv og lyst om man ikke, som jeg, har ødelagt hodet ved å studere feltet gjennom årrekke. Men det lønner seg å gi temaet litt tid og krefter. Har man en innskuddspensjon, bør man vite hvordan pengene forvaltes og hva resultatet kan bli langt der fremme. Et godt sted å starte er hos www.norskpensjon.no. Deretter går turen til livselskapet (eller selskapene) der du har ordningen(e). Da har du dannet deg et godt bilde og økt kunnskapsnivået betraktelig. Det tar ikke lang tid.

Derfra handler det om å vurdere om du skal gjøre aktive grep med forvaltningen. Og stille deg spørsmålet om du bør legge et løp for å spare mer hvis kalkulatoren spår en litt lav pensjon.

LO og NHO samstemte

Det er håp om at pensjon kan løftes som tema i det offentlige ordskiftet. LO og NHO er samstemte om behovet for en bred diskusjon om tjenestepensjonen. Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, er enig med sin motpart i DN:

– Dette (pensjon) er veldig komplekst, det får konsekvenser for mange tiår fram i tid, og det er på mange måter et nasjonalt anliggende. Dette er ikke noe du snekrer sammen en sen nattetime hos Riksmegleren.

– Vi er åpne for å finne et bedre pensjonssystem som alle kan slutte seg til. Men det må skje ved lovendringer og der må også myndighetene bli en del av veien og løsningen.

Foreløpig har ikke regjeringen ønsket å ta del i diskusjonen om pensjon i privat sektor. Det kan den med fordel gjøre. Det er underlig om vi skal lage systemer for fremtiden som ikke hensyntar mobilitet i arbeidslivet og derfor vurderer muligheten for like(re) pensjonssystemer i privat og offentlig sektor.

Det er dette partene bør snakke om. I dag er det slik at tjenestepensjonen kan bestå av en rekke avbrutte ordninger, alle med ulike regelverk under opptjening og utbetaling. Det er opplagt at det skaper enda større problemer for folk flest for både å ønske å skaffe seg oversikt, og faktisk forstå oversikten. Slik bør det ikke være med noe så viktig som det du skal leve av i flere tiår etter at du har sluttet å jobbe.