Handelspolitisk kick-off

Gå til hovedinnhold

Handelspolitisk kick-off

Tom Staavi

Normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge, kan vise seg å bli Solberg-regjeringens viktigste seier. Blant NHOs medlemsbedrifter er det lutter glede og enorm tro på vekst i eksport til Kina. 

Shanghai skyline - foto Sean Pavone - Shutterstock
Shanghai skyline. Foto: Sean Pavone/Shutterstock

Kritiske røster hevder norske myndigheter har gjort knefall for Kina for å reetablere politiske forbindelser med landet. Det skyldes avtaleteksten som mange tolker som en norsk munnkurv knyttet til forhold i Kina vi måtte finne kritikkverdige. Men selv kritiske røster til avtalen, åpner for at dette gjennombruddet kan bety mye for norsk eksport til Kina. Og det var det som naturlig nok hadde fokus da NHO nylig arrangerte seminar med temaet «Normalisering med Kina – Hva betyr det for norsk næringsliv?».

Verden nest største økonomi

Det var som å være på et kick-off for et nytt produkt eller en markedskampanje. Man må antagelig tilbake til perioden da oljeprisen fløy langt over 100 dollar fatet for å finne sist gang det var så munter stemning i Næringslivets Hus. Optimismen har en god grunn. Utenriksminister Børge Brende poengterer at selv om veksttakten i Kina er antatt å falle til mellom 6 og 7 prosent inneværende år, vil landet likevel stå for 30 prosent av den globale veksten. Kina er blitt verdens nest største økonomi.

Den kinesiske Chargé d’affaires i Norge, Dong Fengming, var ikke mindre glad eller optimistisk. På klingende godt norsk unnskyldte han sitt begrensede norsk, før han skiftet til engelsk for å understreke hvilke muligheter normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge som ble kjent 19. desember i fjor vil få for begge land.

Frihandelsavtale

Etter et langt og stille diplomati som Brende beskriver som svært utfordrende, er Kina og Norge enige om at landene skal fremforhandle en frihandelsavtale. En avtale som var på trappene allerede i 2010, men som aldri kom lenger da Kina brøt alle politiske forbindelser med Norge etter fredsprisen til Liu Xiaobo.

Hvor viktig og positivt er dette for norsk næringsliv? Mange ser tross alt på global handel på linje med svartedauen for eget næringsliv. Donald Trumps valgseier er for eksempel i stor grad en konsekvens av at frihandel har flyttet produksjon til land med lavere kostnadsnivå enn USA, uten at utkonkurrerte arbeidere har hatt nye jobber å gå til. Men har USA totalt sett også tjent på det? Svaret er ja. Etter finanskrisen i 2008, understreker Børge Brende, har den globale handelen vokst. Noe han mener har vært en forutsetning for at vi har unngått en total kollaps i verdensøkonomien. Brende viste til erfaringene på slutten av 20-tallet da verden satset på proteksjonisme. Det endte i økonomisk katastrofe og senere i en enda større katastrofe.

Handel gjør verden rikere

Frihandel og globalisering gjør verden rikere, det er mange lands manglende evne til å fordele rikdommen fornuftig og påse rimelige muligheter til utdanning og omskolering som nok må ta en stor del av skylden for at mange rettmessig opplever globalisering som noe herk.

Timingen for en frihandelsavtale med Kina kunne vel knapt vært bedre. Donald Trump truer verden med mer proteksjonisme, et Kina som motvekt til denne trusselen er gode nyheter for en liten, åpen økonomi som den norske. Dessuten, norsk næringsliv har store omstillingsutfordringer, et stort og mer åpent marked kommer godt med i den prosessen. Men det krever av oss at vi er stand til å gripe muligheten.

Det er mange næringer som har mulighet. Helseteknologi er en av dem. Dette er en næring som lederen i Oslo Medtech, Kathrine Myhre, beskriver som mange mellomstore bedrifter som er svært innovative. Norge har kommet langt i å digitalisere helsevesenet. Kravet til bedre helsetjenester etter hvert som rikdommen i Kina har økt, er større. Har vi riktig teknologi og jobber målrettet, er det for å si det forsiktig interessant at det åpner seg et marked med 1,3 milliarder kunder.

Norsk fisk

Også for norsk fisk er det antagelig et stort potensial. Daglig leder av Pelagia, Egil Magne Haugstad, beskriver gleden ved globalisering ved tørt å bemerke at de kan forsyne norske middagsbord hver dag med sild, makrell og lodde, men da hadde vi nok ikke gledet oss til middag hver dag. Større markeder er derfor viktig for selskapet. En mer knirkefri tilgang til det kinesiske markedet kan bety enda sterke vekst for norsk fiskeri.

Maritim sektor, ulike former for rådgivning og tjenester og turisme er andre bransjer som kan bli vinnere av en frihandelsavtale med Kina.

Tiden vil vise om avtalen binder norske myndigheter på et vis det kan bli vanskelig å leve med. Men slik verden ser ut nå, er det å snakke sammen, investere og handle over landegrensene, positivt. En frihandelsavtale mellom Kina og Norge gir nye muligheter for norsk økonomi.