Forbrukerrådet jukser med tall

Gå til hovedinnhold

Forbrukerrådet jukser med tall

Tom Staavi

Når Forbrukerrådet skal presentere forbrukerklagestatistikk, manipulerer de tallene for å stille noen bransjer, som Forbrukerrådet har valgt ut som ekstra ille, i et dårlig lys. De forleder til og med sin egen minister, barne- og likestillingsminster Linda Hofstad Helleland, som kommenterer tallene på sviktende grunnlag. 

Forbrukere klager mest på bil, bank og bolig, viser samlet klagestatistikk for 2017 skriver Forbrukerrådet i sin pressemelding. Det er også denne overskriften som går landet rundt i aviser og på nettsteder, samt referert i ulike etermedier. I pressemeldingen har Forbrukerrådet fått en uttalelse fra sin oppdragsgiver, Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, der hun sier: – Jeg er ikke fornøyd med at vi ser en økning i klagestatistikken. Og jeg er bekymret når jeg ser at det stort sett er de samme bransjene – bil, bank og bolig – som går igjen på klagetoppen. Disse bransjene har selv et stort ansvar for å rydde opp og se på tiltak som kan redusere antall klager. Legg spesielt merke til ordet bransjer i ministerens kommentar.

Vel, la oss se på klagelisten. Her er topp 6:

  • Vei, bompenger, parkering 5469 klager
  • Luftfart 3534 klager
  • Brukte biler 3076 klager
  • Leie av bolig 2030 klager
  • Boligforsikring 1915 klager
  • Håndverkertjenester 1196 klager

Synes påstanden Bil, bank og bolig topper klagestatistikken som dekkende? Bank finnes ikke på listen, luftfart er ikke nevnt når Forbrukerrådet skal selge inn hvor ille bank er. Og er vi sikre på at disse klagene er rettet mot næringsdrivende, altså at det er riktig som Helleland sier at bil-, bank- og boligbransjen må gå i seg selv?

På førsteplass finner vi en blanding av offentlige myndigheter (vei, bompenger og parkering) og private parkeringsselskaper. Deretter luftfart som formodentlig er flyselskapene, eller kanskje det er Avinor? Dernest kommer brukte biler som antagelig i mange tilfeller er avtaler mellom private, i så fall ikke bilbransjen som Helleland er forledet til å rette pekefingeren mot. Etter der igjen komme leie av bolig, antagelig også i stor grad et forhold mellom privatpersoner og ikke næringsdrivende. Så kommer boligforsikring og håndverktjenester. Sistnevnte er sauset inn i kategorien bolig som, hvis man er forutinntatt, kan tro er boligmeglere.

Men hvor ble det av bank? For å kunne stille bankene i et dårlig lys, eller fordi Forbrukerrådet synes at det var artig at det var rytme i overskriften i pressemeldingen Bil, bank og bolig, tar de alt som har med forsikring å gjøre, uavhengig om såkalte finanshus som de forsøker å mene er bank, selger produktene eller ikke, dernest legger de til klager på betalingskonto og betalingstjenester, som kan være bank, internasjonale betalingstilbydere og nå etter hvert også Facebook, Apple og teleselskaper, og på toppen av dette slenger de på kategorien inkasso som jeg tror de aller fleste antagelig er enige om at ikke er bank.

At kategorien «betalingskonto og betalingstjenester», som er den eneste man til nød kan kalle bank, i tillegg har nedgang i antall klager på 18 prosent fra 2015 til 2017, hopper Forbrukerrådet glatt over. Slike fakta vil ødelegge det bildet de ønsker å tegne, nemlig at banker er slemme med kundene sine og at du ikke kan stole på dem.

Vi som jobber i finansnæringen er selvfølgelig ikke fornøyd med at kundene klager på tjenestene våre. Men vi gjennomfører 3 milliarder transaksjoner hvert år. At en ukjent andel av 1030 ender som klager på disse tjenestene, er det mye? Gir det grunn til å mene at bank er en versting i kundebehandling?

Og det illustrerer det neste problemet med Forbrukerrådets klagestatistikk. Hvilke produkter og tjenester vil det være mest sannsynlig at man finner på toppen av listen utfra antall solgte, produktets beskaffenhet og klagegrunn? Og, hvor mange av disse klagene fører frem? Med andre ord, hvor mange av dem er grunnløse?

Jeg har bedt Forbrukerrådet via twitter om i det minste å endre informasjonen på sine egne nettsider. Det kravet blir møtt med flåsing og at jeg etter sigende må ha jobbet for lenge i næringen og derfor blir sår.

Forbrukerrådet har en høy troverdighet og det gjør en viktig jobb som vaktbikkje for deg og meg. Det er derfor svært alvorlig at de manipulerer tallene og forleder publikum. At de, selv om de innrømmer at deres egen presentasjon av tallene er temmelig omtrentlig, er mer opptatt av å ikke rydde opp og følgelig redde ansikt enn bidra til innsikt, er en sak for deres oppdragsgiver, Barne- og likestillingsdepartementet.