Finansnæringen til London for å redusere din lånerente

Gå til hovedinnhold

Finansnæringen til London for å redusere din lånerente

Tom Staavi

I dag arrangerer Finans Norge for første gang en kapitalmarkedsdag på vegne av hele finansnæringen i Norge. Målet er at du skal få lavere rente på lånet ditt og høyere rente på innskuddet. 

Finans Norges kapitalmarkedsdag i London. Foto.
God respons på Finans Norges kapitalmarkedsdag i London.

Det høres kanskje litt snodig ut at foredrag for investormiljøet i London kan føre til at du får lavere rente på lånet ditt. Enig i det, men det er likevel målet med reisen.

Vel, forklaringen er at de man møter forvalter eller er rådgivere for forvaltere av milliarder av pund, dollar og euro. Og en ikke ubetydelig andel av disse pengene er plassert i Norge. Enten som eierskap i selskaper notert på Oslo Børs, eller som lån til norske banker i ulike former. Det er det siste som kanskje er mest interessant for deg som kunde i en norsk bank. Det våre utenlandske venner krever i avkastning på å låne våre banker penger, påvirker i sin tur hvilke betingelser bankene kan gi videre til sine kunder. Altså deg og meg.

Henter kapital i utlandet

Realinvesteringene i Norge er høyere enn vår samlede sparing når finansielle plasseringer i utlandet av oljefondet og enkelte andre institusjonelle investorer trekkes fra. Motstykket er at Norge henter en betydelig andel av privat kapital i utlandet. Det gjelder også norske banker. Av totale utlån fra norske banker, er nær 40 prosent finansiert med innskudd fra kunder. Det resterende må bankene låne fra andre kilder. Det er særlig her utlendingene kommer inn. Faktum er at av norske bankers eiendeler (samlet balanse) er litt over en tredjedel finansiert i utenlandsk valuta.

Opptatt av risiko

Utlendingene som plasserer penger i Norge, enten på børsen eller som lån til den norske banksektoren, er selvfølgelig opptatt av hvilken avkastning de kan få på pengene. Og den skal veies opp mot den risikoen de oppleverer at de tar. Siden verden er stor og plasseringsalternativene er mange, konkurrerer med andre ord Norge om disse pengene med svært mange andre alternativer som investorene kan velge. Og er det noe disse rådgiverne og investorene er opptatt av, er det risiko. Jo høyere risiko man oppleverer at man tar, jo høyere avkastning vil man kreve. Derfor er det viktig at de forstår hvilken risiko det er å plassere sine penger i Norge. De bør ha et sannferdig bilde av hvordan utviklingen i norsk økonomi er og vil bli, hvordan norske banker er regulert og ikke minst hvor solide de er og hvordan det norske kapitalmarkedet og investormiljøet fungerer. I den grad det er ulik regulering av bankene i Norge sammenlignet med annen europeisk regulering, og det er det, må det tydelig komme frem slik at investorene forstår ulikheten og hvilke konsekvenser det har.

Vi tilbyr innsikt i norsk økonomi

For å gi disse investorene svar og innsikt i norsk økonomi, vil finansminister Siv Jensen presentere et blikk på norsk økonomi, Morten Baltzersen, direktør i Finanstilsynet, vil oppdatere om norske kapitalkrav og andre reguleringer, Bente A. Landsnes, direktør ved Oslo Børs, presenterer utvillingstrekk i det norske investormiljøet og Rune Bjerke, DNB-sjef, vil gi noen perspektiver for norsk finansnæring spesielt. Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, summerer opp dagen før de påmeldte inviteres til spørsmål og svar sesjoner med DNB, Storebrand, Sparebank1 SMN og Sparebank1 SR Bank.

Responsen har vært meget god og de fleste viktige aktører som er ansvarlige for å bevege enorme mengder kapital rundt i verden har meldt seg på. Hvis de blir betrygget av tilstanden i og rammebetingelsene for norsk økonomi og finansnæring, vil det også bli lettere for oss å få tilgang til kapital til en hyggeligere pris. I enden vil hver og en av oss merke det i form av bedre betingelser på våre lån og sparepenger.