Enorm og uforklarlig kjønnsforskjell

Gå til hovedinnhold

Enorm og uforklarlig kjønnsforskjell

Tom Staavi

Basert på noen enkle spørsmål, dokumenterer nye tall at kvinner i alle aldre har lavere kunnskap om personlig økonomi enn menn. Det er forstemmende og henger i verste fall sammen med kjønnsroller. Derfor bør personlig økonomi få vesentlig økt oppmerksomhet i skoleverket.

OECD vil i neste uke slippe sin undersøkelse der de har kartlagt finansiell kunnskap i medlemslandene. Smakebiter ble sluppet på et arrangement hos NHO i regi av AksjeNorge nylig. De viste at Norge er i toppen på kunnskap, noe man må forvente siden vi også har en betydelig mer avansert og velstående økonomi. Tallene for Norge er likevel urovekkende. De viser at Norge er et kjønnsdelt land når det kommer til økonomisk kunnskap. I Norge er det AksjeNorge med støtte fra Finansmarkedsfondet som har gjennomført undesøkelsen i samarbeid med Agderforskning, Finans Norge og Finansforbundet. Tallmaterialet er hentet inn av TNS Gallup.

Siden undersøkelsen går i mange land og skal favne mange grupper, inkluderer den åtte spørsmål. For mange vil noen av spørsmålene være ansett som banalt enkle. Den inneholder på den ene siden spørsmålet: Fem søsken får en gave på 1000 kroner som skal deles likt mellom dem, hvor mye får de hver? På den andre siden av skalaen: Du setter inn 100 kroner på en konto med 2 prosent årlig rente og lar kontoen stå urørt i fem år. Har du da mer enn 110 kroner, mindre enn 110 kroner, nøyaktig 110 kroner eller må du ha mer informasjon for å svare på spørsmålet?

Kvinner skårer dårligere på alle spørsmål

Undersøkelsen kan med andre ord kritiseres. Bevares. Men likevel viser den at kvinner skårer dårligere enn menn på alle åtte spørsmål. Jo «vanskeligere» spørsmål, jo større forskjell. Når forskerne teller opp antall riktige svar for kvinner og menn og fordeler på fire aldersgrupper, viser den at ingen kvinnelige aldersgrupper har flere riktige svar enn mennenes dårligste aldersgruppe.

Les hele undersøkelsen hos AksjeNorge

Mest negativt for yngre kvinner

Og tro det eller ei, det er særlig den yngste kvinnegruppen som skiller seg ut negativt. Basert på inntakene på norske universiteter, kan man fastslå at kvinner «feier menn av banen» i konkurransen akademisk modenhet og kunnskap. Der det er vanskeligst å komme inn, er jentene i flertall. Da skulle man forvente at kunnskap om økonomi, som ofte handler om matematikk og logikk, være lett match for kvinner. 

Ser man på PISA-undersøkelsen på overordnet nivå (måler blant annet matteferdigheter, men ikke finansiell kompetanse i Norge, ) fremkommer det at: «Norske gutter og jenter har omtrent like resultater i matematikk, men jentene gjør det betydelig bedre enn guttene i lesing. Forskjellen i leseresultater mellom gutter og jenter er omtrent uendret siden den første PISA-studien i 2000».

I en pågående masteroppgave ved Universitetet i Agder ser studentene på effekten av opplæring i personlig økonomi. Den foreløpige analysen er at jenter i 10. klasse svarer mer vet ikke, mens det er mindre vanlig å svare vet ikke blant de som har gjennomført kurset Økonomi og karrierevalg – et kurs som kjøres i regi av Finans Norge og Ungt Entreprenørskap. De som har hatt opplæring kan også mer enn de som ikke har hatt slik opplæring.  

En plikt å gjøre noe med kjønnsforskjellene

Etter å ha fulgt med på dette i mange år, er det fristende å forklare kunnskapsforskjellene med interesse og tradisjonelle kjønnsroller. Menn er mer interessert, og tar eller får oppgaven i parforhold.

Kompetanse i personlig økonomi er en viktig del av det å mestre livet som voksen. I utviklede land som Norge med en avansert økonomi og krav om mange individuelle valg, handler dette også om å ha god kunnskap om økonomiske forhold. Og da er det vår plikt å viske ut kjønnsforskjeller også på dette området.

Det er i så fall et meget godt argument for at opplæring i personlig økonomi bør få en mer fremtredende plass i læreplanene.