Bare samarbeid kan stoppe cyberangrep

Gå til hovedinnhold

Bare samarbeid kan stoppe cyberangrep

Tom Staavi

Regjeringen lanserer en strategi som skal styre nasjonens arbeid med blant annet cybersikkerhet og arbeid mot ulike former for cyberkriminalitet. Regjeringen varsler også at den vil søke medlemskap i Natos hub for ekspertise om cyberforsvar. Det er klokt. 

Terninger med bokstavene RISK på. Foto.

«Vår internasjonale cyberpolitikk skal tjene Norge og norske interesser, sikre gode og forutsigbare rammevilkår, og bidra til forebygging av og beskyttelse mot utfordringer og trusler i det digitale rom. Bedre nasjonal samordning vil øke effekten av vår politikk, og bidra til å heve vår anseelse internasjonalt på dette feltet. Denne internasjonale cyberstrategien er et viktig første steg til bedre nasjonal koordinering på feltet.», skriver statsminister Erna Solberg i forordet til Internasjonal cyberstrategi for Norge.

Her kan du lese Internasjonal cyberstrategi for Norge

Regjeringens strategi som ble lansert i dag handler om mer enn bare cybersikkerhet. Dokumentet fokuserer på mange andre områder knyttet til utviklingen i det digitale rom som jeg skal la ligge her. Men det er gledelig at regjeringen tar aktive grep og øker oppmerksomheten om hvilke trusler fremmede makter eller andre aktører utgjør for nasjonen, kritisk infrastruktur eller individer i Norge.

Om planen er god eller dårlig, må klokere mennesker enn meg mene noe om. Men på ett område er jeg ganske sikker på at man er på rett vei, og det er hvordan man legger opp til samarbeid. «Bedre nasjonal koordinering på feltet» er et av målene. Det er gjennom samarbeid at de gode kreftene kan ligge et hestehode foran kreftene som motarbeider oss og som har fått store muligheter i det digitale rommet. Skurkene i den digitale verden har like mye ressurser som oss og de kan kjøpe den samme kompetansen som oss. Derfor må vi andre samarbeide om å stoppe dem. At Norge tar aktivt del i et internasjonalt samarbeid er derfor positivt.

Den digitale verden vever oss sammen, vi er alle gjennom mange ulike prosessorstyrte eiendeler, en del av det samme nettet som styrer kritisk infrastruktur. Derfor er det viktig at vi får til en god informasjonsdeling om trusler og mottiltak over landegrensene, over grensene mellom militær og sivil beredskap og over grensene mellom offentlig og privat virksomhet.

Etter hvert som oppmerksomheten om trusler har økt, har også våre tekniske plattformer blitt mer motstandsdyktige. Det fremstår etter hvert klare at det er oss, menneskene, som er ett av de svake leddene. Norge, som andre nasjoner, trenger et løft i den kollektive bevisstheten knyttet til IT-sikkerhet.

I oktober arrangeres Sikkerhetsmåneden 2017. Dette er et prosjekt finansnæringen støtter helhjertet fordi vi er en del av den kritiske infrastrukturen i samfunnet. Fokuset vårt denne måneden er å bidra til at den enkelte bruker løfter guarden og selv i større grad kan avsløre angrep rettet mot dem, enten det er angrep iverksatt av fremmede makter, profesjonelle aktører med ulike målsetninger eller mer eller mindre profesjonelle aktører på simple svindeltokt. Det er ganske mye vi kan gjøre selv.