Finans Norge blogger:

Tom Staavi

Informasjonsdirektør i Finans Norge

Tom Staavi. Foto.

Katastrofen Trump, ett år etter

Etter møter med media, lobbyister, politiske analytikere og tenketanker i Washington, trer det frem et skremmende bilde av amerikansk politikk som dysfunksjonell, korrupt og med en president som best kan sammenlignes med gift for samfunnet.

Tom Staavi i Washington Post. Foto.
Finans Norges informasjonsdirektør, Tom Staavi, på besøk i Washington Post.

Handlingsregelen for dummies

For de av oss som trenger en enkel forklaring på sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen, oppdater jeg en gammel slager. 

Bare samarbeid kan stoppe cyberangrep

Regjeringen lanserer en strategi som skal styre nasjonens arbeid med blant annet cybersikkerhet og arbeid mot ulike former for cyberkriminalitet. Regjeringen varsler også at den vil søke medlemskap i Natos hub for ekspertise om cyberforsvar. Det er klokt. 

Terninger med bokstavene RISK på. Foto.