blogg

Gå til hovedinnhold

Finans Norge blogger:

Tom Staavi

Informasjonsdirektør i Finans Norge

Tom Staavi. Foto.

Bankenes marginer

Bankene har grovt sett to kilder for å låne inn de pengene banken låner ut: innskudd fra kunder og ulike varianter av lån/egenkapital fra investormarkedet. For banken er det det summen av innlånskostnad som må måles mot utlånsinntekten.

Handlingsregelen for dummies

Regjeringen vil bruke 257 milliarder oljepenger i årets statsbudsjett. Er det for mye eller for lite? Slik er sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen.

Håndhevelse av sanksjoner mot Russland

EUs nye sanksjoner mot Russland har som hovedsiktemål å ramme Russlands krigsmaskineri. De vedtatte sanksjonene er omfattende og kraftfulle. Norge har fullt ut sluttet seg til EUs sanksjonsregime. Gjennomføringen av sanksjonene mot Russland medfører imidlertid også flere utfordringer. 

Handlingsregelen for dummies

For de av oss som trenger en enkel forklaring på sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen. 

IPS er pensjonssparing for alle

Et viktig premiss for reformen av folketrygden og endringene i tjenestepensjon, var at man skulle ha en tredje pilar: En individuell pensjonsspareordning. Dette er et løfte politikerne ga for å gjennomføre harde grep for å gjøre folketrygden bærekraftig. IPS er en mildt skattefavorisert ordning som norske pensjonssparere har sluttet opp om.