Forbud mot handel med sveitsiske aksjer

Gå til hovedinnhold

Forbud mot handel med sveitsiske aksjer

Ellen Bramness Arvidsson

Så skjedde det. I dag - mandag 1. juli - står sveitsiske børser uten bedømning som ekvivalente til EU. Som svar har regulerende myndigheter i Sveits forbudt handel med sveitsiske aksjer på europeiske børser. Indre markeds-aktører kan risikere bøter eller opp til tre års opphold i sveitsisk fengsel hvis de bryter dette forbudet. 

EFTA-landet Sveits er ikke i EØS. Isteden har de framforhandlet en rekke sektorielle handelsavtaler med EU. Ambisjonen er nå å få 120 sektorielle avtaler inn i en ramme, som skal være mer dynamisk i det at den vil innlemme flere EU-lover på en mer automatisk måte. Denne avtalen skal nå godkjennes av sveitsiske myndigheter. I det føderale sveitsiske systemet tar dette tid, og EU mener at sveitserne forhaler prosessen. Dessuten er det til dels kontroversielle spørsmål i Sveits, siden avtalen berører migrasjon, arbeidsmarkedet og tvisteløsing. 

På det finansielle området er det godkjenning av tredjelandsløsninger som ekvivalente med det man har i EU som er metodikken. Siden desember 2017, har bedøminingene av sveitsisk ekvivalens bare vært gyldig for kort tid. Den seneste seks måneders-perioden gikk ut på søndag. Dette har vært en del presset EU har brukt på Sveits for å få godkjent avtalen. 

Ekvivalensbestemmelsen har sikret investorer fri grensekryssende handel mellom Sveits og EU. Fra og med i dag kan sveitsiske aksjer bare handles på børsen i Zürich, gjennom en megler registrert der. Tilsvarende mister sveitsiske meglere tilgangen til handelsplasser i det indre markedet. Oslo børs regner ikke med noen direkte effekter av dette, da de ikke har noen sveitsiske medlemmer. De nøyaktige effektene av at den grensekryssende handelen med Sveits stoppes er så langt ukjente. 

Når EU lar det gå til utelukkelse gjennom manglende ekvivalens er det ganske ekstremt. EUs ønske om sterkere og nærmere samarbeid har vært tydelig i mange år, og etter at Storbritannia meldte seg ut av EU i 2017, har temperaturen i forhandlingene økt. Det er ikke så rart, siden forholdet til Sveits kan danne mønster for det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU. Dette vil med stor sannsynlighet hvile på ekvivalensbedømninger. Der Sveits har en stor finansiell sektor som interagerer med det europeiske markedet, og det altså finnes gjensidig nytte, der er Londonmarkedet i dag det indre markedets finansielle sentrum. Det er veldig sannsynlig at EU vil sikre seg så gode kort på hånden i den forhandlingen som overhode mulig. Det får Sveits merke i dag.