Finans Norge blogger:

Ellen Bramness Arvidsson

Direktør for strategi og internasjonale forhold i Finans Norge

Ellen Bramness Arvidsson

Utfordringer og omveltninger i Middelhavet

Da rådspresident Donald Tusk talte ved åpningen det nye presidentskapet i EU understreket han symbolikken i at det er nettopp Malta som har ansvaret denne våren. Malta er en øy i Middelhavet, en øy som har vært en del av Romerriket, vært regjert sicilianere, angevinere (franskmenn), Hohenstaufen (tyskere) og var under Aragón (Spania) fra 1287. Etter å ha vært i Johanitterord...

Et juleønske

Det italienske bankvesenet står på randen av konkurs. Veksttakten i EU er fortsatt lav og det finnes få lyspunkter. Hva er det egentlig som har skjedd de siste 10 årene?

Banca d'Italia. Foto.
Foto: Sandro Pavlov / Shutterstock.com

Dystert med labre utsikter

Orkanen Matthew hang tungt over Washington da årsmøtene i Verdensbanken og det internasjonale pengefondet gikk av stabelen  i forrige uke. Det passet godt at møtetemaene kan oppsummeres med «økonomisk lavtrykk med labre utsikter» 

Finansnæringen er nå med i det indre markedet

Med fredagens beslutning i Alltinget på Island er tilsynsfloken løst. Den norske finansnæringen er nå formelt en del av det indre markedet i EU. Nå starter jobben med å implementere en mengde EU-lover i norsk lovverk.