Innmelding DBS

Nytt verksted

For å få registrert sitt verksted i DBS Verkstedregister må verkstedet være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisterene, og dermed kunne referere til et organisasjonsnummer som Bilskadekontoret finner i Enhetsregisteret kjøretøyverksted må være godkjent med godkjenningsnummer i sin kategori av statens vegvesen. Verksted må uansett kunne vise til at det innehar...

Ny bruker glass

Dersom verkstedet ikke finnes i DBS-verkstedregister og dermed ikke har en DBS-id, så må du registrere verkstedet først. Trykk på fanen "Forside" og velg "Nytt verksted". Verkstedet må være registrert i DBS- verkstedregister for å få tilgang til å taksere glasskader. 

Ny bruker karosseri/mekanisk

Dersom verkstedet ikke finnes i DBS-verkstedregister og har en DBS-id, så må man registrere verkstedet først. Trykk på fanen "Forside" og velg "Nytt verksted". For å få en brukerident med tilgang til å taksere karosseri- og mekaniske skader i DBS, må man ha grunnleggende kunnskap om DBS. Man får utdelt brukerident etter endt 2 dagers DBS Grunnkurs. Se mer om kurs ved å trykk...

Lakk på nett

Lakk på nett er en funksjon i DBS der bruker kan kalkulere eksakt lakkeringskostnad pr. fabrikat og bilmodell. Prisen for et abonnement på Lakk på nett er kr. 1400 + mva pr. år.   For å bli bruker av Lakk på nett må verkstedet være registrert i DBS verkstedregisteret. Dersom verkstedet ikke allerede er registrert: Trykk på fanen "Forside" og velg "Nytt verksted", eller velg...