Om Bilskadekontoret

Bilskadekontoret (BSK) utvikler og drifter skadetakseringssystemet DBS og forsikringsbiler.no

Bilskadekontoret er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Vi er lokalisert sentralt i Oslo.