2019

Ny leverandør av skjemaer

Ny leverandør, utsender og fakturautsteder av besiktigelses- og skademeldingsskjemaer

Kursdatoer våren 2020

Grunnkurs og annetbildekurs for nye brukere av DBS er nå tilgjengelig.